KARAYA E4805 Shvetsov Ash-82FN/M-82FN engine

Shvetsov Ash-82FN/M-82FN engine - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: KARAYA
Código de producto: KAR-E4805
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 12.4.2021
€10.15 o 6600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteKARAYA
Código de artículoKAR-E4805
Peso0.07 kg
Escala1:48
Añadido al catálogo:26.2.2018
TagsIlyushin-IL-12 La-11 La-5 La-7 La-9 TU-2 ASH-82-FN

Asz-82 by³ radzieckim silnikiem lotniczym z okresu II wojny ¶wiatowej skonstruowanym w biurze konstrukcyjnym Arkadija Szwiecowa. Po raz pierwszy zosta³ uruchomiony w 1941 roku. Silnik – w wersji podstawowej - mia³ masê 860 kilogramów, przy objêto¶ci skokowej 41,2 litra. Szacuje siê, ¿e wyprodukowano ponad 70.000 egzemplarzy tego silnika.

Szwiecow Asz-82 by³ 14-cylindrowym silnikiem gwiazdowym, zbudowanym w uk³adzie podwójnej gwiazdy, który by³ ch³odzony powietrzem. Pierwsza jego wersja (Asz-82) zosta³a stworzona w oparciu o do¶wiadczenia wojny domowej w Hiszpanii (1936-1939), która udowodni³a potrzebê posiadania prze lotnictwo radzieckie silników z turbosprê¿ark±, które pozwala³aby prowadziæ walkê na du¿ych wysoko¶ciach bez straty mocy. W 1942 roku, ju¿ w toku wojny z III Rzesz±, pojawi³a siê wersja zmodernizowana (M-82) z innym modelem ga¼nika, ale nie zdoby³a ona szerszego uznania. Natomiast rok pó¼niej – w 1943 r. – wszed³ do produkcji silnik Asz-82 FN z bezpo¶rednim wtryskiem paliwa, który to element by³ wzorowany na rozwi±zaniach zastosowanych w niemieckim silniku BMW801. Osi±ga³ on moc maksymaln± na poziomie 1850 KM. Ró¿ne wersje silnika Szwiecow Asz-82 napêdza³y takie samoloty jak na przyk³ad: Tupolew Tu-2, £awoczkin £a-5FN czy £a-7, Petlakow Pe-8 lub Iljuszyn I³-12.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Shvetsov Ash-82FN/M-82FN engine
Añadido al catálogo: 26.2.2018
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:48
Fabricante: KV Models
Código de producto: KVM-48002
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.58 o 3600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB48611
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.63 o 4300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB48618
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.94 o 3200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Aires
Código de producto: air4629
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.67 o 11500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB48718
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.83 o 5800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: AML
Código de producto: AMLM49002
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.26 o 2800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: RES/KIT
Código de producto: RSK-48-0030
Disponibilidad: a pedido

€7.25 o 4700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: RES/KIT
Código de producto: RSK-48-0031
Disponibilidad: a pedido

€7.25 o 4700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: KV Models
Código de producto: KVM-72013
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.65 o 1700 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: KV Models
Código de producto: KVM-14479
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.25 o 1500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Yahu Models
Código de producto: YM-A7282
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.92 o 1900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RES/KIT
Código de producto: RSK-72-0031
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.83 o 3100 pts.