Cobi

Cobi 24570 Skoda Fabia

Skoda Fabia - Image 1
Fabricante: Cobi
Código de producto: COB24570
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: jueves, 22.4.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€13.56 -5% €12.86 o 8800 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteCobi
Código de artículoCOB24570
Añadido al catálogo:3.7.2020

Škoda Fabia to samochód osobowy klasy aut miejskich. Produkowany pod czesk± mark± Škoda. Obecnie produkowana III generacja auta zosta³a po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowana podczas targów motoryzacyjnych w Pary¿u w 2014 roku. Na klockach znajduj± siê trwa³e nadruki, które nie ¶cieraj± siê nawet w trakcie intensywnej zabawy. Nieliczne naklejki s± ³atwe do naniesienia. Model w skali 1:35 z³o¿ony w 100% z klocków COBI bardzo wiernie oddaje charakterystyczne kszta³ty oryginalnego samochodu Skoda Fabia. Dziêki 77 elementom mo¿liwe s± drobne modyfikacje i przeróbki pojazdu. Obracaj±ce siê ko³a wyposa¿one w opony idealnie nadaj± siê do poruszania modelem w trakcie zabawy.

Model z klocków konstrukcyjnych COBI bêdzie w pokoju dzieciêcym nie tylko zabawk±, ale równie¿ przyczyni siê do zainteresowania motoryzacj±. Z pewno¶ci± pomo¿e rozwin±æ zdolno¶ci motoryczne dzieci oraz podniesie umiejêtno¶ci konstrukcyjne. Dla doros³ych fanów klocków bêdzie to piêkny model pojazdu oraz byæ mo¿e zacz±tek przysz³ej kolekcji.

 •  77 wysokiej jako¶ci elementów,
 •  wyprodukowane w UE przez firmê z ponad 20-letni± tradycj±,
 •  spe³niaj± normy bezpieczeñstwa dotycz±ce produktów dla dzieci,
 •  w pe³ni kompatybilne z innymi markami klocków konstrukcyjnych,
 •  klocki z nadrukami nie odkszta³caj± siê i nie bledn± w czasie zabawy czy pod wp³ywem temperatury,
 •  czytelna i intuicyjna instrukcja oparta na rysunkach i ikonach,
 •  arkusz z naklejkami.

Wymiary modelu:(d³ x sz x wys): 11 x 6,5 x 4 cm
Wymiary pude³ka (d³ x sz x wys): 17 x 4,5 x 14 cm

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Skoda Fabia
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

jueves, 22.4.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
jueves, 29.4.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
jueves, 29.4.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
viernes, 30.4.2021
-
martes, 4.5.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 3.7.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
 • artículo disponible
 • artículo no disponible
 • artículo disponible a pedido
 • entrega de mercancía
 • no hay
 • 1 unidad
 • 2 unidades
 • 3-5 unidades
 • 6-10 unidades
 • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?