Military Wheels

Military Wheels 7247 Soviet armoured car BA-27M and Checkpoint

Soviet armoured car BA-27M and Checkpoint - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Military Wheels
Código de producto: MWH7247
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 2.10.2020
€17.46 o 12300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteMilitary Wheels
Código de artículoMWH7247
Peso0.17 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:6.4.2011
TagsBA-27

BA-27 by³ lekkim, sze¶cioko³owym samochodem pancernym konstrukcji radzieckiej – pierwszym w ca³o¶ci opracowanym w ZSRR. Pierwsze prototypy powsta³y w 1927 roku, a produkcja seryjna trwa³a od 1928 do 1931 roku. Wóz by³ napêdzany silnikiem ga¼nikowym AMO o mocy 35 KM. Uzbrojenie stanowi³a armata Hotchkiss kal. 37 mm oraz  pojedynczy karabin maszynowy DT kal. 7,62 mm umieszczone w obrotowej wie¿y.

BA-27 powsta³ jako nastêpca licznych wozów pancernych stosowanych przez wojska rosyjskie jeszcze w okresie I wojny ¶wiatowej oraz stosowanych w toku wojny domowej w Rosji. Prace zainicjowano w zak³adach AMO w I¿orsku, w oparciu o podwozie ciê¿arówki AMO-F15. W toku produkcji seryjnej (od 1929) podwozie zaczêto zmieniaæ na GAZ-AAA. Tak zmieniony pojazd otrzyma³ oznaczenie BA-27M. W 1937 roku powsta³o kilka egzemplarzy BA-27¯D, czyli drezyny pancernej.  Swój chrzest bojowy wozy BA-27 przesz³y de facto w wojnie z Chinami w 1929 roku. W latach 30. XX wieku wozy by³y ju¿ wycofywane ze s³u¿by, a jedynie nieliczne egzemplarze wziê³y udzia³ w wojnie zimowej z Finlandi± (1939-1940). 


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Soviet armoured car BA-27M and Checkpoint
Añadido al catálogo: 6.4.2011
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Fabricante: Aber
Código de producto: abeS-04
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.45 o 3800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abePP05
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.57 o 4600 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeTCS12
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.18 o 3000 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeS-24
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.45 o 3800 pts.

Artículos similares

Escala: 1:25
Fabricante: Modelik
Código de producto: mod08_10
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.17 o 4400 pts.

Escala: 1:25
Fabricante: Modelik
Código de producto: mod01_11
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.38 o 5200 pts.