Unimodels

Unimodels 208 Soviet gun ZIS-3

Soviet gun ZIS-3 - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Unimodels
Código de producto: um208
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 12.4.2020
€5.63 -8% €5.18 o 3700 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteUnimodels
Código de artículoum208
Peso0.04 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:3.3.2006
TagsZIS-3
76 mm armata dywizyjna wz. 1942 ZiS-3 to radziecka armata wprowadzona do uzbrojenia w 1942r. przeznaczona do zwalczania pojazdow opancerzonych jak równie¿ piechoty przeciwnika, jego lekkich schronów, stanowisk bojowych i artylerii zazwyczaj ogniem bezpo¶rednim. Do koñca wojny wyprodukowano prawie 50 tys. egzemplarzy. Chocia¿ pierwsze armaty ZiS-3 typu trafi³y na front jeszcze przed koñcem 1941 roku, to jednak formalnie ZiS-3 zosta³ przyjêty do uzbrojenia Armii Czerwonej 12 lutego 1942r. jako 76 mm armata dywizyjna wz. 1942. W tym momencie armia u¿ywa³a ju¿ co najmniej 1000 sztuk tej broni. Pierwszym wielkim sprawdzianem nowych dzia³ by³a bitwa stalingradzka. Inn± du¿± bitw± w której uczestniczy³y ZiSy by³o starcie pod Kurskiem w 1943 roku. Tam te¿ po raz pierwszy u¿yto pocisków podkalibrowych do armat ZiS-3. W nastêpnych miesi±cach masowe dostawy armat ZiS-3 umo¿liwi³y wycofanie z uzbrojenia pu³ków artylerii przeciwpancernej armat przeciwlotniczych kal. 37 mm 61-K i 85 mm 52-K. Oprócz Armii Czerwonej w czasie wojny ZiSy trafi³y do uzbrojenia kilku innych armii. Egzemplarze zdobyte przez wojska III Rzeszy zosta³y wprowadzone do uzbrojenia Wehrmachtu. Podobny los czeka³ ZiSy zdobyte przez Rumunów. Po przekalibrowaniu na 75 mm zosta³y wprowadzone do uzbrojenia a nastêpnie uruchomiono ich produkcjê pod nazw± "Resite" mod. 43. W armatê ZiS-3 zosta³o wyposa¿one dzialo samobiezne SU-76 oparte na podwoziu czo³gu T-70. Podczas wojny ZSRR dostarcza³ ZiSy sojuszniczym armiom. Po wojnie armaty dywizyjne ZiS-3 trafi³y do uzbrojenia sojuszników ZSRR z Uk³adu Warszawskiego. Eksportowane je równie¿ do krajów z bliskiego wschodu oraz pañstw trzeciego ¶wiata bêd±cych w radzieckiej strefie zainteresowañ i wp³ywów.
¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Soviet gun ZIS-3
Añadido al catálogo: 3.3.2006
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares
-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita6097
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.22 €6.84
o 4700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve6253
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.37 o 2900 pts.

Escala: 1:25
Fabricante: ¦wiat z kartonu
Código de producto: SZK042
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.54 o 3000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35056
Disponibilidad: ¡disponible!

€45.93 o 29900 pts.