Revell

Revell 04736 Space Shuttle Discovery

Space Shuttle Discovery - Image 1
Escala: 1:144
Fabricante: Revell
Código de producto: rev04736
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 21.9.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€49.11 -8% €45.14 o 34600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteRevell
Código de artículorev04736
Peso0.99 kg
Ean:4009803047362
Escala1:144
Pintura5,9,17,79,301,302,371,382
Añadido al catálogo:1.4.2006
TagsSpace-shuttle
Eksploracja przestrzeni kosmicznej jest jednym z najwiêkszych dokonañ ludzkoœci. Wraz z pierwszymi krokami cz³owieka w kosmosie i na ksiê¿ycu, przysz³oœæ Ziemi zosta³a pchniêta na nowe tory. Pierwsze rakiety zaprojektowane do podró¿y kosmicznych mog³y byæ wszak¿e u¿yte tylko jeden raz, co skutkowa³o rosn¹cymi kosztami wypraw. Wkrótce sta³o siê jasne, ¿e skuteczny podbój kosmosu nie bêdzie móg³ byæ kontynuowany przy wykorzystaniu tak kosztownych technologii. W 1972 roku, NASA, Amerykañska Agencja Kosmiczna rozpoczê³a badania nad statkiem kosmicznym wielokrotnego u¿ytku. Rezultatem projektu by³o po³¹czenie rakiety i samolotu okreœlone mianem promu kosmicznego. Prom wraz z ogromnym zbiornikiem paliwa mo¿e byæ wystrzelony w przestrzeñ kosmiczn¹ dziêki sile trzech w³asnych silników oraz dwóch rakiet pomocniczych. Sam w sobie prom osi¹ga wymiary œredniej wielkoœci odrzutowego samolotu pasa¿erskiego, przewo¿¹c za³ogê oko³o siedmiu osób, a przede wszystkim ³adunek. Flota promów kosmicznych da³a nam nowe mo¿liwoœci rozwoju dzia³añ w kosmosie. Satelity mog¹ byæ umieszczane na orbicie w³aœnie przez promy kosmiczne, podobnie jak komponenty stacji kosmicznych, które w przysz³oœci mog¹ zostaæ u¿yte jako punkty startowe do dalszej eksploracji kosmosu.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Space Shuttle Discovery
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
martes, 21.9.2021

2 - 3 uds.
miércoles, 22.9.2021

más de 3 uds.
jueves, 23.9.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021

2 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021

2 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021
-
jueves, 30.9.2021

2 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021
-
viernes, 1.10.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 1.10.2021
-
lunes, 4.10.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 1.4.2006
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:144
Fabricante: New Ware
Código de producto: NWR-AM0038
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.23 o 7900 pts.

Fabricante: New Ware
Código de producto: NWR-AM0030
Disponibilidad: a pedido

€6.42 o 4500 pts.

Artículos similares
-8%

Escala: 1:144
Fabricante: Revell
Código de producto: rev04544
Disponibilidad: ¡disponible!

€24.13 €22.19
o 17000 pts.

-8%

Escala: 1:144
Fabricante: Revell
Código de producto: rev05674
Disponibilidad: ¡disponible!

€59.03 €54.07
o 41600 pts.

-5%

Escala: 1:100
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam60402
Disponibilidad: ¡disponible!

€54.17 €51.30
o 36400 pts.

Escala: 1:288
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12707
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.62 o 6800 pts.

-8%

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de producto: rev05673
Disponibilidad: ¡disponible!

€59.03 €54.07
o 41600 pts.

Escala: 1:288
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12708
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.27 o 8700 pts.

-12%

Escala: 1:72
Fabricante: Betexa
Código de producto: BET2041
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.96 €9.62
o 7700 pts.

Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has10729
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.78 o 16800 pts.