Fine Art 660 Spray Booth HS-E420DCK

Spray Booth HS-E420DCK - Image 1
Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR660
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 26.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€118.82 o 83800 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteFine Art
Código de artículoFNR660
Peso4.80 kg
Ean:5903002050750
Añadido al catálogo:3.11.2017
TagsPainting-station Paint-booth

Kabina lakiernicza z odci±giem.

Narzêdziem niezbêdnym jest komorowa lakiernicza przy u¿ywaniu aerografu.  Podczas pracy malarskiej sprê¿onym powietrzem powstaje mgie³ka rozpylonej farby i rozcieñczalnika, która stanowi powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia. Wdychanie tego przez d³u¿szy czas mo¿e spowodowaæ powa¿ne konsekwencje dla zdrowia. Zabezpieczeniem przed wdychaniem tych aerozoli jest urz±dzenie kabiny lakierniczej. Kabina posiada odci±g powietrza z filtrem i przewód powietrzny umo¿liwiaj±cy odrzucenie zanieczyszczeñ z dala od stanowiska pracy. Najlepszym rozwi±zaniem jest oddalenie wydalanego powietrza na zewn±trz pomieszczenia w którym malowany jest model. Przewód powietrzny o d³ugo¶ci 1,7 m, zaopatrzony jest w p³ask± koñcówkê, która mo¿na umiejscowiæ w wywietrznikach okna lub otworach wentylacyjnych. Na filtrze osadzane s±  wiêksze i ciê¿sze cz±steczki farb i lakierów, reszta odsy³ana jest przewodem powietrznym. Filtr nale¿y okresowo czy¶ciæ i wymieniaæ tak aby kabina spe³nia³a swoje zadanie.

Kabina podwy¿sza tak¿e komfort pracy. Posiada górne o¶wietlenie LED dziêki któremu mo¿na dojrzeæ model bez cieni i tym skuteczniej nak³adaæ  warstwy farby i lakierów. Dodatkowo wyposa¿ona jest w obrotow± podstawkê u³atwiaj±c± manewrowanie modelem.  Praca silnika wyci±gu jest bardzo cicha.

Ca³o¶æ wykonana jest z trwa³ych i estetycznych materia³ów.  

Wymiary: 480x420x360mm.
Wydajno¶æ  4m3/min

 

Waga 4kg.

W sk³ad komory wchodzi:

 • zasilacz 12V
 • okr±g³a obrotowa podstawka malarska
 • p³aska koñcówka o grubo¶ci 25mm
 • elastyczny przewód odprowadzaj±cy 1,7m
¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Spray Booth HS-E420DCK
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 6 uds.
lunes, 26.7.2021

más de 6 uds.
martes, 27.7.2021

GLS

1 - 6 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

más de 6 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021

UPS

1 - 6 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

más de 6 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021

DHL

1 - 6 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021
-
miércoles, 4.8.2021

más de 6 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 4.8.2021
-
jueves, 5.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 3.11.2017
Disponibilidad actual: ¡disponible!
 • artículo disponible
 • artículo no disponible
 • artículo disponible a pedido
 • entrega de mercancía
 • no hay
 • 1 unidad
 • 2 unidades
 • 3-5 unidades
 • 6-10 unidades
 • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR662
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.43 o 3800 pts.

Artículos similares

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR665
Disponibilidad: ¡disponible!

€104.18 o 73500 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR664
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.90 o 6300 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR549
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.82 o 4100 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR546
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.69 o 6800 pts.

Fabricante: Adler
Código de producto: ADL-AD-7000
Disponibilidad: ¡disponible!

€93.02 o 65600 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74522
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.28 €22.11
o 15600 pts.

Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru09914
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.44 o 4500 pts.

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-GT-89
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.76 o 7600 pts.

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-GT-68
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.76 o 7600 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90031
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.41 o 3100 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90028
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.53 o 6000 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90151
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.32 o 8700 pts.