Revell

Revell 03605 Star Tie Fighter

Star Tie Fighter - Image 1
Escala: 1:110
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03605
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 6.12.2021
€9.25 o 6600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteRevell
Código de artículorev03605
Peso0.17 kg
Ean:4009803889252
Escala1:110
Añadido al catálogo:7.10.2015
TagsStar-Wars-Tie-Fighter Star-Wars
Skala: 1:110
Poziom trudno¶ci: 3/5
Ilo¶æ elementów: 22
D³ugo¶æ modelu: 92mm

TIE fighter (TIE to skrót od s³ów Twin Ion Engine, czyli Podwójny Silnik Jonowy) to my¶liwiec kosmiczny z uniwersum Gwiezdnych Wojen, który pojawi³ siê po raz pierwszy na ekranie kinowym w filmie „Star Wars” (Episode IV) z 1977 roku, a pó¼niej pojawi³ w wielu kolejnych czê¶ciach kosmicznej sagi. Przyjmuje siê, ¿e podstawowa wersja my¶liwca TIE mia³a ok. 6,3 m d³ugo¶ci, przy ok. 6,4 m szeroko¶ci oraz ok. 7,6 metra wysoko¶ci. Rzecz jasna to dane jedynie orientacyjne. Napêd zapewni³ zdwojony silnik jonowy Sienar P-s4, a jego uzbrojenie sk³ada siê z dwóch dzia³ek laserowych Sienar L-s1. TIE Fighter by³ przez wiele podstawowym my¶liwcem Imperium Galaktycznego, a jego g³ównym producentem by³ Sienar Fleet Systems. W chwili wej¶cia do s³u¿by, maszyny tego typu cechowa³y siê niskimi kosztami budowy oraz bardzo prost± konstrukcj±. Nie posiada³y na przyk³ad ¿adnych os³on si³owych, a ich piloci musieli zabieraæ ze sob± specjalne pojemniki z tlenem. Jednocze¶nie jednak TIE Fighter mia³y ewidentn± przewagê pod wzglêdem zwrotno¶ci czy prêdko¶ci nad nieprzyjacielskimi my¶liwcami – zw³aszcza nad Y-Wing czy Z-95. Nie dorównywa³ jednak osi±gami maszynie popularnie zwanej X-Wing, czyli maszynie Incom T-65. By³ te¿ od niego znacznie mniej wytrzymalszy co powodowa³o znaczne straty w¶ród pilotów na nim lataj±cych.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Star Tie Fighter
Añadido al catálogo: 7.10.2015
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:110
Fabricante: Revell
Código de producto: rev63605
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.94 o 11300 pts.

Escala: 1:65, 1:57
Fabricante: Revell
Código de producto: rev06054
Disponibilidad: ¡disponible!

€58.75 o 41600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de producto: rev01201
Disponibilidad: ¡disponible!

€40.23 o 28500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Revell
Código de producto: rev01202
Disponibilidad: ¡disponible!

€42.21 o 29900 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Revell
Código de producto: rev01205
Disponibilidad: ¡disponible!

€73.56 o 52100 pts.

Escala: 1:121
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03602
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.25 o 6600 pts.

Escala: 1:57
Fabricante: Revell
Código de producto: rev06779
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.17 o 17800 pts.

Escala: 1:53
Fabricante: Revell
Código de producto: rev05680
Disponibilidad: ¡disponible!

€81.71 o 57900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Revell
Código de producto: rev06745
Disponibilidad: ¡disponible!

€48.87 o 34600 pts.

Escala: 1:50
Fabricante: Revell
Código de producto: rev06744
Disponibilidad: ¡disponible!

€29.37 o 20800 pts.

Escala: 1:57
Fabricante: Revell
Código de producto: rev66779
Disponibilidad: ¡disponible!

€30.61 o 21700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de producto: rev01206
Disponibilidad: ¡disponible!

€650.02 o 460800 pts.