Hobby Zone

Hobby Zone AC1 Statyw do malowania z zaciskami

Statyw do malowania z zaciskami - Image 1
Fabricante: Hobby Zone
Código de producto: HBZ-AC1
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 21.9.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€16.07 o 11300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteHobby Zone
Código de artículoHBZ-AC1
Peso0.46 kg
Ean:HZAC1
Añadido al catálogo:13.3.2019
TagsPainting-station

Zestaw z³o¿ony z pojedynczej podk³adki (statywu, stojaka) oraz 10 giêtkich i elastycznych zacisków (klamerek, klipsów) dedykowany przede wszystkim do malowania figurek oraz modeli plastikowych. Wymiary podk³adki wchodz±cej w sk³ad zestawu to 195 mm na 125 mm na 30 mm. Posiada ona fabrycznie nawiercone otwory przeznaczone do mocowania zacisków. Co wiêcej, zosta³a tak zaprojektowana, ¿e po zakoñczonej pracy, klipsy mo¿na schowaæ do jej wnêtrza, posiada bowiem magnetyczne zamkniêcie. Takie rozwi±zanie bez w±tpienia znacz±co u³atwi przechowywanie oraz ewentualny transport omawianego zestawu. Natomiast ka¿dy z uchwytów liczy sobie 175 mm d³ugo¶ci, zosta³ te¿ pokryty miêkkim oraz elastycznym tworzywem sztucznym w kolorze czarnym.  Mo¿na je wyginaæ w dowoln± stronê i sposób, a dziêki swej konstrukcji pozostaj± w nadanym im kszta³cie lub pozycji przez d³ugi czas. Generalnie, omawiany zestaw cechuje siê dobr± jako¶ci± i precyzj± wykonania. Wykazuje siê równie¿ spor± ergonomi±. Prezentowane narzêdzie nadaje siê przede wszystkim do realizowania ró¿nych prac malarskich – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Mo¿na je tak¿e wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek na przyk³ad w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do doklejania niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego. Bez w±tpienia, prezentowane narzêdzie mo¿e w bardzo wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! W dodatku, jego estetyka oraz wykorzystane materia³y, mog± dawaæ dodatkow± satysfakcjê z jego u¿ywania. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Model DIY Rotary Table, Uchwyt do malowania ma³ych elementów albo Model Clip 7 in 1.¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Statyw do malowania z zaciskami
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 11 uds.
martes, 21.9.2021

más de 11 uds.
martes, 5.10.2021

GLS

1 - 11 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021

más de 11 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 12.10.2021

UPS

1 - 11 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021

más de 11 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 12.10.2021

DHL

1 - 11 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021
-
jueves, 30.9.2021

más de 11 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 13.10.2021
-
jueves, 14.10.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 13.3.2019
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Hobby Zone
Código de producto: HBZ-As1
Disponibilidad: ¡disponible!

€31.99 o 22600 pts.

Fabricante: Hobby Zone
Código de producto: HBZ-PG1
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.02 o 15500 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74522
Disponibilidad: ¡disponible!

€24.74 €23.49
o 16600 pts.

Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-3009
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.29 o 15700 pts.

Fabricante: Adler
Código de producto: ADL-AD-7600
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.04 o 7100 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR664
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.90 o 6300 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR549
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.65 o 4000 pts.

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-GT-68
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.76 o 7600 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR548
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.29 o 6600 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90031
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.41 o 3100 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR660
Disponibilidad: ¡disponible!

€118.82 o 83800 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90151
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.32 o 8700 pts.