Art Model

Art Model 7217 Su-39

Su-39 - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Art Model
Código de producto: RTM7217
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 26.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€31.74 o 22400 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteArt Model
Código de artículoRTM7217
Peso0.30 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:15.7.2015
TagsSu-39
Suchoj SU-39 (inne oznaczenie SU-25 T/TM) to rosyjski, jednomiejscowy, bardzo silnie opancerzony i uzbrojony samolot uderzeniowy przeznaczony do niszczenia celów naziemnych w ramach operacji aktywnego wspierania wojsk l¹dowych. SU-39 jest modyfikacj¹ maszyny SU-25UB. Modernizacja dotyczy przede wszystkim awioniki, wymiany radaru oraz podwy¿szenia prze¿ywalnoœci na polu walki. Pierwszym konfliktem zbrojnym, w jakim dane by³o wzi¹æ udzia³ SU-25 by³a radziecka interwencja w Afganistanie. Zarówno Afganistan jak i póŸniejsze teatry dzia³añ wojennych by³y terenami walk, na których maszyny SU-25S i jego póŸniejsze wersje nale¿¹ce do si³ Frontowoj Awiacjii ZSRR (póŸniej Federacji Rosyjskiej) sprawdzi³y siê w praktyce. W toku dzia³añ bojowych SU-25 szybko dowiod³y swojej du¿ej skutecznoœci bojowej. Ponosi³y tak¿e z regu³y du¿o mniejsze straty od innych typów maszyn bior¹cych udzia³ w konflikcie, zawdziêczaj¹c to w du¿ej mierze swojej odpornoœci na ostrza³ przeciwnika (dla porównania, wg. wyliczeñ teoretycznych do str¹cenia SU-25 trzeba by³o ok. 80-100 trafieñ 20mm pociskami, natomiast do zestrzelenia np. SU-17M4 wystarcza³o do 15 przestrzelin). Sta³ym uzbrojeniem samolotu SU-25 jest stanowisko strzeleckie WPU-174 z dwulufowym dzia³kiem GSz-2-30 kalibru 30mm. Broñ ta jest wbudowana w przedziale pod kabin¹ pilota z lewej strony; jej szybkostrzelnoœæ wynosi ok. 3000 pocisków na minutê, a zapas amunicji - 250 naboi. Pozosta³e bardzo zró¿nicowane uzbrojenie, podwieszane jest na 10 wysiêgnikach podskrzyd³owych. £¹czna maksymalna masa przenoszonego uzbrojenia wynosi 4340 kg. Najbardziej zaawansowanym rodzajem uzbrojenia SU-25 s¹ rakiety kierowane laserowo klasy powietrze-ziemia CH-25ML i CH-29L. Uzbrojeniem niekierowanym s¹ rakiety kalibru od 57mm do 370mm (S-5 w wyrzutniach 32-tufowych UB-32, S-8 w 20-lufowych wyrzutniach B-8, S-13 w piêciolufowych wyrzutniach B-13, a tak¿e odpalane pojedynczo S-24 i S-25 w zasobnikach O-25). SU-25 przenosi wszystkie klasyczne rosyjskie bomby lotnicze o masie do 500kg (przy maksymalnym za³adowaniu bierze osiem bomb burz¹cych FAB-500M-62). S¹ wœród nich, oprócz standardowych bomb burz¹cych, tak¿e przeciwbetonowe BETAB-500 i BETAB-500ShP, ODAB-500BL, kasetowe RBK-500, od³amkowe OFAB-250 i OFAB-100, spowolnionego upadku PB-250, oœwietlaj¹ce FOTAB-250T i SAB-250-100 i kilka innych typów.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Su-39
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
lunes, 26.7.2021

más de 1 uds.
martes, 27.7.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021
-
miércoles, 4.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 4.8.2021
-
jueves, 5.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 15.7.2015
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: KV Models
Código de producto: KVM-72556
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.22 o 2300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduCX587
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€6.40 o 4300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RES/KIT
Código de producto: RSK-72-0101
Disponibilidad: a pedido

€7.43 o 5200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RES/KIT
Código de producto: RSK-72-0102
Disponibilidad: a pedido

€7.43 o 5200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Advanced Modeling
Código de producto: DVN-AMC72235-3
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.70 o 8300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Advanced Modeling
Código de producto: DVN-AMC72235-2
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.70 o 8300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Advanced Modeling
Código de producto: DVN-AMC72235
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.70 o 8300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Advanced Modeling
Código de producto: DVN-AMC72235-1
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.70 o 8300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Tally HO!
Código de producto: TLHS72-009
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.84 o 2700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu73008
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.75 o 3900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: ICM
Código de producto: icm72213
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.78 o 5500 pts.

-12%

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72102
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 €5.18
o 4200 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve7217
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.32 o 10800 pts.