RS Models

RS Models 92103 Tachikawa Ki-106

Tachikawa Ki-106 - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: RS Models
Código de producto: RSM92103
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 6.9.2021
€17.88 o 12600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteRS Models
Código de artículoRSM92103
Peso0.12 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:4.10.2011
TagsJapan-Army-Type-KI106

Tachikawa Ki-106 to japoñski, prototypowy samolot my¶liwski w uk³adzie dolnop³ata z koñcowego okresu II wojny ¶wiatowej. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1945 roku, ale maszyna nigdy nie wesz³a do produkcji seryjnej. D³ugo¶æ maszyny wynosi³a 9,95 m, przy rozpiêto¶ci skrzyde³ rzêdu 11,24 metra. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik Nakajima Ha-45-21 o mocy maksymalnej do 1990 KM. Uzbrojenie pok³adowe sk³ada³o siê z dwóch albo czterech dzia³ek kal. 20 mm.

Samolot Ki-106 zosta³ opracowany w zak³adach Tachikawa jako swoiste rozwiniêcie bardzo udanej maszyny my¶liwskiej Nakajima Ki-84. W jego konstrukcji zastosowano niemal wy³±cznie drewno i p³ótno, jako ¶rodki zastêpcze dla coraz bardziej deficytowego aluminium, którego zdecydowanie brakowa³o w japoñskiej gospodarce u schy³ku II wojny ¶wiatowej. Co wiêcej, uproszczono te¿ proces produkcji co pozwala³oby zatrudniaæ przy jego wytwarzaniu robotników o niskich kwalifikacjach. Niestety dla japoñskiego lotnictwa wojskowego, Ki-106 w stosunku do Ki-84 okaza³ siê samolotem ciê¿szym, przez co pogorszy³y siê jego osi±gi, a co wiêcej – zdecydowanie spad³a wytrzyma³o¶æ ca³ej konstrukcji. W sumie powsta³y jedynie trzy egzemplarze prototypowe samolotu Tachikawa Ki-106.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Tachikawa Ki-106
Añadido al catálogo: 4.10.2011
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Tally HO!
Código de producto: TLHS72-009
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.84 o 2700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduSS582
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.67 o 3800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduSS581
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.67 o 3800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Yahu Models
Código de producto: YM-S7213
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.50 o 1800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Yahu Models
Código de producto: YM-S7215
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.50 o 1800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Yahu Models
Código de producto: YM-S7214
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.50 o 1800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF72097
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.59 o 15900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu73008
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.67 o 3800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu73001
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.65 o 5100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Tally HO!
Código de producto: TLHE72-005
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.56 o 3200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMQ72324
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.06 o 2900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Yahu Models
Código de producto: YM-S7217
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.50 o 1800 pts.