Tamiya

Tamiya 87148 Tamiya Sanding Sponge Sheet - P600

Tamiya Sanding Sponge Sheet - P600 - Image 1
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87148
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 26.12.2020
€5.35 -5% €5.07 o 3300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteTamiya
Código de artículotam87148
Peso0.01 kg
Ean:4950344871483
Añadido al catálogo:16.12.2013
TagsSanding-Sponge

Wysokiej jako¶ci, jednostronna g±bka ¶cierna (polerska) o gradacji (granulacji, gêsto¶ci) P600 oraz o wymiarach: 114 mm szeroko¶ci, 140 mm wysoko¶ci i 5 mm grubo¶ci. Mo¿na j± bez problemu samodzielnie podzieliæ na mniejsze czê¶ci o po¿±danej wielko¶ci. Zosta³a wytworzona z pianki polietylenowej o du¿ej gêsto¶ci, a jej powierzchnia szlifierska - z tlenku glinu (aluminium). Z tego wzglêdu cechuje siê stosunkowo du¿± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Prezentowan± g±bkê mo¿na stosowaæ przy obróbce wszelkiego typu tworzyw sztucznych, ale tak¿e drewna, a nawet miêkkiego metalu. Z powodzeniem mo¿na ni± równie¿ szlifowaæ wyschniêt± masê szpachlow± czy wiêkszo¶æ innych mas modelarskich. Producent podkre¶la równie¿, ¿e nadaje siê do obróbki zarówno „na sucho”, jak i „na mokro”. Dziêki swej bardzo dobrej elastyczno¶ci oka¿e siê szczególnie u¿yteczna przy obróbce powierzchni zakrzywionych, ob³ych, wypuk³ych i pofa³dowanych. Natomiast ze wzglêdu na swoj± gradacjê (granulacjê) bêdzie przydatna wszêdzie tam, gdzie bêdzie potrzebne szlifowanie wiêkszych powierzchni modelu z wykorzystaniem ograniczonej si³y. Mo¿e byæ te¿ z powodzeniem wykorzystywana przy niektórych pracach wykoñczeniowych. Z powodzeniem mo¿na j± wykorzystaæ przy pracy z modelami plastikowymi, drewnianymi oraz przy budowie dioram. Warto dodaæ, ¿e na stronie nie zawieraj±cej materia³u ¶ciernego, producent umie¶ci³ swoje logo, jak równie¿ czytelne oznaczenie granulacji prezentowanego narzêdzia. Opakowanie zawiera 1 g±bkê ¶ciern±. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Tamiya Sanding Sponge Sheet - P400 albo Tamiya Sanding Sponge Sheet - 1000.
 

Tamiya Sanding Sponge Sheet - P600

Attached to a flexible sponge base, the abrasive coat of this sanding sheet is well-suited for removing protrusions on plastic models and also finishing materials such as wood and metal. The sponge's flexibility allows even finishing of curved surfaces and hard-to-reach corners. This item can be easily cut into the desired shape/size using a modeling knife. Note: Suitable for wet sanding use. Recommend products: Tamiya Sanding Sponge Sheet - P400 and Tamiya Sanding Sponge Sheet - 1000.

• Dimensions: 114 x 140mm
• Abrasive material: Aluminum oxide
• Sponge thickness: 5mm

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Tamiya Sanding Sponge Sheet - P600
Añadido al catálogo: 16.12.2013
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares
-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87171
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.99 €4.73
o 3100 pts.

-6%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87161
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.13 €4.84
o 3200 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87162
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.99 €4.73
o 3100 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87163
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.58 €5.30
o 3500 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87149
Disponibilidad: no disponible

€5.35 €5.07
o 3300 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87147
Disponibilidad: no disponible

€5.35 €5.07
o 3300 pts.

Fabricante: Border Model
Código de producto: BOR-BD0105-D
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.94 o 3200 pts.

Fabricante: INDASA
Código de producto: IND-595145
Disponibilidad: ¡disponible!

€0.72 o 500 pts.

Fabricante: INDASA
Código de producto: IND-595077
Disponibilidad: ¡disponible!

€0.72 o 500 pts.

Fabricante: INDASA
Código de producto: IND-595169
Disponibilidad: ¡disponible!

€0.72 o 500 pts.

Fabricante: INDASA
Código de producto: IND-595121
Disponibilidad: ¡disponible!

€0.72 o 500 pts.

Fabricante: INDASA
Código de producto: IND-595107
Disponibilidad: ¡disponible!

€0.72 o 500 pts.