Tamiya

Tamiya 87170 Tamiya Sanding Sponge Sheet P2000

Tamiya Sanding Sponge Sheet P2000 - Image 1
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87170
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 26.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€4.81 -5% €4.55 o 3200 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteTamiya
Código de artículotam87170
Peso0.01 kg
Ean:4950344871704
Añadido al catálogo:18.6.2015
TagsSanding-Sponge

Wysokiej jako¶ci, jednostronna g±bka ¶cierna (polerska) o gradacji (granulacji, gêsto¶ci) P2000 oraz o wymiarach: 114 mm szeroko¶ci, 140 mm wysoko¶ci i 5 mm grubo¶ci. Mo¿na j± bez problemu samodzielnie podzieliæ na mniejsze czê¶ci o po¿±danej wielko¶ci. Zosta³a wytworzona z pianki polietylenowej o du¿ej gêsto¶ci, a jej powierzchnia szlifierska - z tlenku glinu (aluminium). Z tego wzglêdu cechuje siê stosunkowo du¿± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Prezentowan± g±bkê mo¿na stosowaæ przy obróbce wszelkiego typu tworzyw sztucznych, ale tak¿e drewna, a nawet miêkkiego metalu. Z powodzeniem mo¿na ni± równie¿ szlifowaæ wyschniêt± masê szpachlow± czy wiêkszo¶æ innych mas modelarskich. Producent podkre¶la równie¿, ¿e nadaje siê do obróbki zarówno „na sucho”, jak i „na mokro”. Dziêki swej bardzo dobrej elastyczno¶ci oka¿e siê szczególnie u¿yteczna przy obróbce powierzchni zakrzywionych, ob³ych, wypuk³ych i pofa³dowanych. Natomiast ze wzglêdu na swoj± gradacjê (granulacjê) bêdzie przydatna wszêdzie tam, gdzie bêdzie potrzebne bardzo delikatne i wysoce precyzyjne szlifowanie oraz wykañczanie niewielkich powierzchni modelu czy zw³aszcza detali modelarskich. Z powodzeniem mo¿na j± wykorzystaæ przy pracy z modelami plastikowymi, drewnianymi oraz przy budowie dioram. Warto dodaæ, ¿e na stronie nie zawieraj±cej materia³u ¶ciernego, producent umie¶ci³ swoje logo, jak równie¿ czytelne oznaczenie granulacji prezentowanego narzêdzia. Opakowanie zawiera 1 g±bkê ¶ciern±. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Tamiya Sanding Sponge Sheet - P1500 albo Tamiya Sanding Sponge Sheet 3000.

Tamiya Sanding Sponge Sheet P2000

Attached to a flexible sponge base, the abrasive coat of this sanding sheet is well-suited for removing protrusions on plastic models and also finishing materials such as wood and metal. The sponge's flexibility allows even finishing of curved surfaces and hard-to-reach corners. This item can be easily cut into the desired shape/size using a modeling knife. Note: Suitable for wet sanding use. Recommend products: Tamiya Sanding Sponge Sheet - P1500 and Tamiya Sanding Sponge Sheet 3000.

• Dimensions: 114 x 140mm
• Abrasive material: Aluminum oxide
• Sponge thickness: 5mm

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Tamiya Sanding Sponge Sheet P2000
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 14 uds.
lunes, 26.7.2021

más de 14 uds.
martes, 27.7.2021

GLS

1 - 14 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

más de 14 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021

UPS

1 - 14 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

más de 14 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021

DHL

1 - 14 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021
-
miércoles, 4.8.2021

más de 14 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 4.8.2021
-
jueves, 5.8.2021

Correo certificado

1 - 14 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 30.7.2021
-
lunes, 2.8.2021

más de 14 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021
-
martes, 3.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 18.6.2015
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares
-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87163
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.81 €4.55
o 3200 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87162
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.81 €4.55
o 3200 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87161
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.81 €4.55
o 3200 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87150
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.81 €4.55
o 3200 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87149
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.81 €4.55
o 3200 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87147
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.81 €4.55
o 3200 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87148
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.15 €4.89
o 3500 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87171
Disponibilidad: no disponible

€4.94 €4.68
o 3300 pts.

Fabricante: AMMO of Mig Jimenez
Código de producto: AMM-8558
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.16 o 2900 pts.

Fabricante: Zero Paints
Código de producto: ZER-6001
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.54 o 4600 pts.

Fabricante: AMMO of Mig Jimenez
Código de producto: AMM-8556
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.16 o 2900 pts.

Fabricante: AMMO of Mig Jimenez
Código de producto: AMM-8557
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.16 o 2900 pts.