AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez 4522PO The Weathering Magazine 23 DIE CAST od zabawki do modelu - j. polski

The Weathering Magazine 23 DIE CAST od zabawki do modelu - j. polski - Image 1
Código de producto: AMM-4522PO
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 31.3.2020
€8.51 o 5500 pts.

Incluido 8.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteAMMO of Mig Jimenez
Código de artículoAMM-4522PO
Peso0.34 kg
Ean:8432074045229
Añadido al catálogo:2.7.2018

The Weathering Magazine to jedyny magazyn po¶wiêcony w ca³o¶ci technikom malowania i postarzania modeli redukcyjnych. W tym wydaniu zajmiemy siê nietypowym dla naszego magazynu tematem — fabrycznie zmontowanymi modelami z metalu i plastiku, dostêpnymi w nieskoñczonej ró¿norodno¶ci intryguj±cych tematów do malowania i patynowania.
Poka¿emy Ci proste sztuczki i bardziej z³o¿one techniki u¿ywane podczas pracy z gotowymi replikami oraz wska¿emy najczêstsze mo¿liwe do poprawienia niedostatki charakterystyczne dla tego typu modeli, np. ukrywania widocznych ¶rub lub usuwania grubej warstwy oryginalnego lakieru. Wyja¶nimy, które techniki postarzania bêd± najbardziej odpowiednie dla lokomotyw H0, traktorów g±sienicowych lub kolekcjonerskich figur z Gwiezdnych Wojen. Ponadto poka¿emy Ci, jak wskrzesiæ do ¿ycia model samochodu rajdowego lub miniaturê koparki i jak przekszta³ciæ ma³y zabawkowy autobus w realistyczn± replikê. Zamienimy b³yszcz±cy wóz stra¿acki w stary opuszczony pojazd ze z³omowiska i pomalujemy niewielki wstêpnie zmontowany samolot, aby wygl±da³ jak model z wy¿szej pó³ki. I oczywi¶cie o wiele wiêcej ... Jak zawsze przedstawiamy wszystkie techniki w formie szczegó³owych artyku³ów „krok po kroku”, zawieraj±cych wysokiej jako¶ci zdjêcia i zwiêz³e opisy, których autorami s± najlepsi modelarze z ca³ego ¶wiata. Wydane na b³yszcz±cym papierze w formie serii do kolekcjonowania. Zapraszamy!

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: The Weathering Magazine 23 DIE CAST od zabawki do modelu - j. polski
Añadido al catálogo: 2.7.2018
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?