AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez 4528PO The Weathering Magazine Issue 29. ZIELONY (Polski)

The Weathering Magazine Issue 29. ZIELONY (Polski) - Image 1
Código de producto: AMM-4528PO
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: jueves, 4.6.2020
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€7.30 o 4800 pts.

Incluido 8.00% de iva

Información básica

FabricanteAMMO of Mig Jimenez
Código de artículoAMM-4528PO
Peso0.30 kg
Ean:8432074045281
Añadido al catálogo:27.1.2020

The Weathering Magazine to jedyny magazyn w pe³ni skoncentrowany na najprzyjemniejszych i najskuteczniejszych technikach malarskich i wietrzeniowych do wykañczania modeli i figur w skali, stworzony z my¶l± o pobudzeniu wyobra¼ni i zapewnieniu wra¿eñ zwi±zanych z uczeniem siê, aby odkryæ granice swoich aspiracji modelarskich.

 

Najnowsze wydanie Twojego ulubionego magazynu dotyczy koloru najbardziej kojarzonego z wojskiem: zielonego. Jako najbardziej popularny kolor kamufla¿u jest to jeden z nich, który wszyscy modelerzy bêd± chcieli malowaæ i wietrziæ zgodnie z najwy¿szymi standardami! Wiele ulubionych modeli dla hobbystów ³±czy jeden wspólny czynnik: zielony jest obecny! Zobacz szczegó³owo, jak pracowaæ z kultowym 4BO reprezentowanym w IS2 „White Bears At Berlin”. Ten problem mo¿e dotyczyæ jednego koloru, ale jest tak ró¿norodny w tonie i wietrzeniu; zilustrowane na dwóch wietnamskich pojazdach teatralnych: NVA 1/72 T-54 w oparciu o zestaw AMMO autorstwa Mig Jimeneza oraz 1/35 Tamiya American Sheridan. Dla fanów samolotów dowiedz siê o wyj±tkowych skutkach podró¿y powietrznych i walki w ekstremalnych klimatach na s³ynnej ciemnozielonej japoñskiej strefie zero. Z dominacj± zieleni jako koloru militarnego ¶wiata rzeczywistego, jest zrozumia³e, ¿e pozostaje popularnym kolorem w¶ród modelarzy science fiction, pokazanych w tym wydaniu z mech Bandai skupiaj±cym rdzê i inne kontrastuj±ce kolory wietrzenia na zieleni mecha. Kolor zielony jest obecny nie tylko w naszych modelach, ale tak¿e w ¶rodowiskach, w których siê znajduj±: przyk³ad tego jest szczegó³owo opisany krok po kroku na zielonej le¶nej dioramie.

Magazyn Weathering obja¶nia wszystkie przedstawione techniki malowania i wietrzenia szczegó³owymi artyku³ami „krok po kroku”, z których ka¿dy pokazuje, jak wykonaæ ka¿d± technikê, co ilustruj± wysokiej jako¶ci obrazy i zwiêz³e opisy niektórych z najlepszych modelarzy na ¶wiecie. Z niecierpliwo¶ci± oczekiwany nowy numer TWM ​​z pewno¶ci± bêdzie ulubieñcem kolekcjonera, a ka¿da strona zawiera przydatne techniki, a ka¿dy artyku³ stanowi ¼ród³o inspiracji dla wszystkich gatunków i poziomów modelarza.

Magazyn w miêkkiej ok³adce zawieraj±cy 72 strony, jêzyk polski.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: The Weathering Magazine Issue 29. ZIELONY (Polski)
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 7 uds.
jueves, 4.6.2020

más de 7 uds.
viernes, 5.6.2020

GLS

1 - 7 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 11.6.2020

más de 7 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 12.6.2020

UPS

1 - 7 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 11.6.2020

más de 7 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 12.6.2020

DHL

1 - 7 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 12.6.2020
-
lunes, 15.6.2020

más de 7 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 15.6.2020
-
martes, 16.6.2020

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 27.1.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?