NEW! Fine Art 664 Turntable for Spray Booth

Turntable for Spray Booth - Image 1
Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR664
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 2.8.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€8.90 o 6300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteFine Art
Código de artículoFNR664
Peso0.25 kg
Ean:5903002051627
Añadido al catálogo:31.5.2021
TagsPainting-station

Okr±g³a i obrotowa podstawka (stand) do malowania modeli plastikowych. Posiada profilowan± czê¶æ robocz±, która utrudnia przypadkowe przesuwanie siê malowanych czê¶ci. Pozwala na malowanie zarówno wiêkszych elementów, jak chocia¿by wanna kad³uba czo³gu w skali 1:35 czy karoseria samochodu w skali 1:24, ale mo¿na j± te¿ wykorzystaæ do malowanie znacznie mniejszych czê¶ci czy detali modelarskich. Wówczas jednak nale¿y wbiæ w prezentowan± podstawkê zaostrzone zaciski (klamerki, klipsy) modelarskie.  Warto dodaæ, ¿e ze wzglêdu na wykorzystane materia³y, utrzymanie jej w czysto¶ci nie bêdzie stanowi³o wiêkszego problemu. Omawiany stand nadaje siê bardzo dobrze do realizowania ró¿nych prac malarskich – zarówno pêdzlem, jak i przede wszystkim aerografem. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z wieloma rodzajami modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Z pewnymi zastrze¿eniami oraz przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci stand mo¿na równie¿ wykorzystaæ do malowania figurek chocia¿by w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54mm. Warto wspomnieæ, ¿e producent zdecydowanie rekomenduje pracê z omawianym narzêdziem w kabinie malarskiej (na przyk³ad: Wyci±g do malowania typ 512 z dodatkowym o¶wietleniem LED albo Spray Booth HS-E420DCK), do której to zreszt± jest przede wszystkim dedykowane. Bez w±tpienia, prezentowana podstawka do malowania mo¿e u³atwiæ i przyspieszyæ prace z aerografem lub farb± w sprayu w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Spray-Work Painting Stand Set, Uchwyt do malowania z 10 klipsami albo Stacja Lakiernicza

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Turntable for Spray Booth
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 3 uds.
lunes, 2.8.2021

4 - 17 uds.
martes, 3.8.2021

más de 17 uds.
lunes, 16.8.2021

GLS

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 9.8.2021

4 - 17 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021

más de 17 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 23.8.2021

UPS

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 9.8.2021

4 - 17 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021

más de 17 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 23.8.2021

DHL

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021
-
miércoles, 11.8.2021

4 - 17 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 11.8.2021
-
jueves, 12.8.2021

más de 17 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 24.8.2021
-
miércoles, 25.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 31.5.2021
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR549
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.65 o 4000 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR660
Disponibilidad: ¡disponible!

€118.82 o 83800 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR546
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.69 o 6800 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR665
Disponibilidad: ¡disponible!

€104.18 o 73500 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR548
Disponibilidad: a pedido

€9.77 o 6900 pts.

Fabricante: Hobby Zone
Código de producto: HBZ-AC1
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.07 o 11300 pts.

Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru09914
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.44 o 4500 pts.

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-GT-68
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.76 o 7600 pts.

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-GT-89
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.76 o 7600 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90031
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.41 o 3100 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90151
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.32 o 8700 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90028
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.53 o 6000 pts.