Revell

Revell 39063 Tweezers 3 Piece Set

Tweezers 3 Piece Set - Image 1
Fabricante: Revell
Código de producto: rev39063
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 13.4.2021
€6.20 o 4000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteRevell
Código de artículorev39063
Peso0.06 kg
Ean:4009803390635
Añadido al catálogo:20.4.2015
TagsAngled-Tweezers Straight-Tweezers Revers-Action-Tweezers

Zestaw 3 pêset (pincet) modelarskich wykonanych ze stali. W sk³ad zestawu wchodzi:

- 1 pêseta wyd³u¿ona o koñcówkach prostych, spiczastych i ostrych,

- 1 pêseta wyd³u¿ona o koñcówkach ³ukowo zakrzywionych i spiczastych, ze ¿³obkowan± (z±bkowan±) czê¶ci± robocz±

oraz

- 1 pêseta samozaciskowa o koñcówkach prostych,

Ka¿de z w/w narzêdzi (za wyj±tkiem pêsety samozaciskowej) ma profilowan± czê¶æ chwytn±, a do tego jest dobrze wywa¿one, dziêki czemu le¿± one poprawne w d³oni i pozwalaj± na pewny chwyt narzêdzia. Umo¿liwiaj± te¿ ca³kiem ergonomiczn± oraz sprawn± pracê. Oka¿± siê równie¿ przydatne w szerokim spektrum prac modelarskich! Przede wszystkim mo¿na je zastosowaæ do monta¿u wielu detali modelarskich, takich jak chocia¿by: maszty statków i okrêtów (szczególnie w skali 1:700), elementy silników lotniczych czy czo³gowych (zw³aszcza w skalach: 1:35, 1:48 i 1:72), zewnêtrzne wyposa¿enie wie¿ wozów bojowych albo elementy podwozia samolotów czy ¶mig³owców. Oka¿± siê równie¿ bardzo pomocne przy monta¿u elementów fototrawionych. Warto pamiêtaæ, ¿e ze wzglêdu na charakterystykê dzia³ania pêsety samozaciskowej mo¿na równie¿ jej u¿yæ jako tzw. trzeciej rêki przy malowaniu albo sklejaniu niewielkich elementów modelu. Prezentowane pêsety, mo¿na zastosowaæ przy nak³adaniu kalkomanii na modele plastikowe, zw³aszcza na etapie wyci±gania kalek z wody albo w czasie ich przenoszenia na powierzchniê modelu, jak równie¿ przy zdejmowaniu modelarskiej ta¶my maskuj±cej – zw³aszcza z pok³adów okrêtów! Pêseta o prostych koñcówkach, mo¿e te¿ zostaæ wykorzystana przy zaginaniu oraz formowaniu elementów fototrawionych na specjalistycznych zaginarkach modelarskich (na przyk³ad: Zaginarka do elementów fototrawionych V5 / Photo Etch Bending Tool V5 albo 135 mm long PIRANHA PE Tool ). Oka¿± siê równie¿ bardzo u¿yteczne przy pracy z modelami R/C, jak i w modelarstwie kolejowym oraz drewnianym – tak¿e przy monta¿u takielunku i olinowania! Powi±zane produkty to na przyk³ad: 4 Piece Tweezers Set, Zestaw 5 pêset modelarskich albo Zestaw pêset precyzyjnych 6 sztuk.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Tweezers 3 Piece Set
Añadido al catálogo: 20.4.2015
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Revell
Código de producto: rev29619
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.34 o 8700 pts.

Fabricante: Adammed
Código de producto: DMM-MA292
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.71 o 9600 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc30416
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.58 o 12100 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90075
Disponibilidad: ¡disponible!

€30.08 o 19600 pts.

Fabricante: Adammed
Código de producto: DMM-MA290
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.03 o 7800 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR-516
Disponibilidad: no disponible

€8.80 o 5700 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74004
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.98 €9.47
o 6200 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74048
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.93 €17.03
o 11100 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74155
Disponibilidad: ¡disponible!

€28.17 €26.73
o 17500 pts.

Fabricante: Falcon
Código de producto: FLC906050
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.74 o 3700 pts.

Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-9162
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.60 o 7600 pts.

Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-9161
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.60 o 7600 pts.