NEW! Ugears 70042 U-Fidgety Gearsmas. Zestaw 4 szt.

U-Fidgety Gearsmas. Zestaw 4 szt. - Image 1
Fabricante: Ugears
Código de producto: UGE70042
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 29.9.2020
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€9.96 o 6500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteUgears
Código de artículoUGE70042
Peso0.06 kg
Ean:4820184120709
Añadido al catálogo:10.7.2020

Unikalny zestaw 4 oddzielnych miniaturowych modeli do samodzielnego sk³adania dla doros³ych i dzieci w wieku od 5 do 80 lat i wiêcej. Sk³adanie modeli zajmuje niewiele czasu, a miniaturowy rozmiar pozwala zabraæ je ze sob± wszêdzie. Gotowy model to mechaniczna zabawka z ruchomymi elementami.

Modele s± wykonane ze sklejki o wysokiej jako¶ci, sprawdzonej przez europejskie laboratoria. W ¶rodku opakowania znajdziesz 4 deski ze sklejki, z których wystarczy wycisn±æ ju¿ gotowe detale i z³o¿yæ 4 ró¿ne modele. Ka¿dy z modeli mo¿na ³atwo z³o¿yæ jako puzzle bez u¿ycia kleju wed³ug ilustrowanej instrukcji krok po kroku.

Ka¿dy model przekazuje okre¶lon± ideê i reprezentuje podstawowe elementy mechaniki. W sk³ad zestawu wchodz± Dzwonek, P³atek ¶niegu, Ksiê¿yc, Ba³wan.

Modele posiadaj± haczyki do przypinania i mog± s³u¿yæ jako oryginalne breloczki do kluczy. To tak¿e ¶wietny prezent dla rodziny i komplement dla przyjació³ i kolegów. Z³o¿one figurki mo¿na umie¶ciæ na biurku jako oryginaln± dekoracjê wnêtrza.

Sk³adanie i korzystanie z tych trójwymiarowych ³amig³ówek rozwija koncentracjê i uwagê, pomaga zebraæ my¶li, aby generowaæ nowe pomys³y, z³agodziæ stres i odzyskaæ kontrolê nad emocjami. Dziêki ma³emu rozmiarowi modele te mo¿na zabraæ do szko³y lub biura i sk³adaæ je w czasie przerwy. Z³o¿one figurki mo¿na umie¶ciæ na biurku jako oryginaln± dekoracjê wnêtrza.

 

Czê¶ci:                 36
Poziom:                £atwo
Czas monta¿u:     0,5-1 godziny
Wymiary modelu: 1,5 x 4,0 x 4,8 cm; 1,5 x 4,8 x 4,9 cm; 1,5 x 4,7 x 3,7 cm; 1,5 x 4,6 x 3,7 cm
Opakowanie:       10 x 7,5 x 1,6 cm¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: U-Fidgety Gearsmas. Zestaw 4 szt.
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

martes, 29.9.2020

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 6.10.2020

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 6.10.2020

DHL


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 7.10.2020
-
jueves, 8.10.2020

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
martes, 6.10.2020
-
miércoles, 7.10.2020

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 10.7.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?