Dragon

Dragon 6378 U.S. Army Tank Riders 1944-45

U.S. Army Tank Riders 1944-45 - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Dragon
Código de producto: dra6378
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 17.1.2022
€22.91 -5% €21.76 o 16000 pts.

Incluido 21% de iva
al enviar al país: SPAIN
Para cambiar el país haga clic aquí

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteDragon
Código de artículodra6378
Peso0.21 kg
Ean:089195863782
Escala1:35
Añadido al catálogo:25.8.2008
TagsUS-World-War-II-Infantry

Ju¿ po pierwszych do¶wiadczeniach wyniesionych z walk Afryce Pó³nocnej na prze³omie lat 1942-1943 US Army przeprowadzi³a zmianê etatu amerykañskiej dywizji piechoty. Od 1943 r., etatowo ka¿da dywizja piechoty posiada³a trzy pu³ki piechoty, z³o¿one z kolei z trzech batalionów piechoty. Dodatkowo w sk³ad pu³ku piechoty wchodzi³y te¿ inne oddzia³y, na przyk³ad: kompania przeciwpancerna, kompania artylerii czy kompania sztabowa. W sumie pu³k piechoty US Army liczy³ ok. 3100 ¿o³nierzy. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e w sk³ad dywizji wchodzi³ tez silny komponent artyleryjski z³o¿ony z czterech batalionów artylerii – 3 lekkich i 1 ¶redniego, który by³y najczê¶ciej uzbrojone w haubice kal. 105 i 155 mm. Do tego dochodzi³ jeszcze miêdzy innymi batalion in¿ynieryjny, kompania naprawcza, jednostka zwiadowcza czy pluton Military Police. W sumie, amerykañska dywizja piechoty od 1943 r. liczy³a ok. 14.200 ludzi. Do¶æ wyra¼nie górowa³a artyleriê nad dywizj± niemieck± oraz posiada³a znacznie lepsze i – przede wszystkim – w pe³ni zmotoryzowane ¶rodki transportu, co czyni³o z niej wysoce mobiln± formacjê taktyczn±. Posiada³a te¿ znacznie bogatsze „indywidualne” uzbrojenie przeciwpancerne w postaci sporej liczby wyrzutni bazooka, których by³o ponad 500 w ca³ej dywizji. 


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: U.S. Army Tank Riders 1944-45
Añadido al catálogo: 25.8.2008
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM304
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.41 o 13600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM440
Disponibilidad: ¡disponible!

€27.01 o 18900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H025
Disponibilidad: a pedido

€11 o 7700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLMEL022
Disponibilidad: a pedido

€4.55 o 3200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM445
Disponibilidad: a pedido

€20.73 o 14500 pts.

-12%

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35329
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.70 €11.15
o 8900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: CMK
Código de producto: CMB35083
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.40 o 3800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: CMK
Código de producto: CMB35081
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.40 o 3800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF0111
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.55 o 7400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H019
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.35 o 8600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF0040
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.58 o 5300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF35010
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.13 o 10600 pts.

Artículos similares
-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Dragon
Código de producto: dra6198
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.61 €15.76
o 11600 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35013
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.65 €4.41
o 3100 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35048
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.14 €5.83
o 4100 pts.

-8%

Escala: 1:35
Fabricante: Bronco
Código de producto: BROCB35159
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.88 €10
o 7600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-35294
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.86 o 11800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-35293
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.86 o 11800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Bravo6
Código de producto: BRA-35116
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.51 o 11500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Bravo6
Código de producto: BRA-35120
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.51 o 11500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Riich.Models
Código de producto: RII-RV35014
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.41 o 10100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Evolution Miniatures
Código de producto: EVO35189
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.68 o 13100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-35262
Disponibilidad: ¡disponible!

€29.77 o 20800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Royal Model di R. Reale
Código de producto: RLM871
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.69 o 16600 pts.