Techmod

Techmod 72118 U.S. Serial & Code Numbers

U.S. Serial & Code Numbers - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72118
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 14.4.2021
€6.39 -8% €5.85 o 4200 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteTechmod
Código de artículotch72118
Peso0.02 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:22.11.2006
TagsUS-National-Insignia
Camouflage and markings versions
-Yellow U.S. Serial & Code Numbers - 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 and 36 inches

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach amerykañskich si³ powietrznych zaczêto stosowaæ po raz pierwszy w 1916 roku, w toku t³umienia tzw. rebelii Pancho Villi w Meksyku. Co ciekawe, przedstawia³y one jedynie czerwon± gwiazdê – ³udz±co podobn± do tych, które pó¼niej stosowano na maszynach sowieckich. Jednak w okresie od maja 1917 r. do lutego 1918 roku, jako insygnia samolotów amerykañskich u¿ywano bia³ej gwiazdy na okr±g³ym niebieskim polu, z czerwonym ko³em po¶rodku. Oznaczenie to powróci³o w 1919 r. i by³o stosowane a¿ do 1942 roku. W maju tego roku insygnia zmieniono poprzez usuniêcie czerwonego ko³a po¶rodku, ze wzglêdu na mo¿liwo¶æ mylenia tego elementu z japoñskimi oznaczeniami samolotów wojskowych. W toku operacji Torch, w listopadzie 1942 r. zastosowano ¿ó³t± obwolutê wokó³ niebieskiego pola bia³ej gwiazdy. Natomiast w lecie 1943 r. bia³a gwiazda na niebieskim polu otrzyma³a bia³e baretki po obu stronach, a od sierpnia 1943 r. a¿ do stycznia 1947 r. –  dodano do baretek niebieskie obwoluty. W styczniu 1947 r. wprowadzono oficjalne oznaczenie samolotów USAF, które obowi±zuje w³a¶ciwie do dnia dzisiejszego (2019 r.) – bia³± gwiazdê na niebieskim tle, z dwoma baretkami w niebieskiej obwolucie z pojedynczym, poziomym czerwonym paskiem na ka¿dej baretce. W latach 80. XX wieku wprowadzono insygnia okre¶lane jako low visibility, czyli takie w których zachowano uk³ad graficzny insygniów, ale malowano je jednolit± bia³±, czarna lub szar± farb±.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: U.S. Serial & Code Numbers
Añadido al catálogo: 22.11.2006
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares
-8%

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72151
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 €5.85
o 4200 pts.

-8%

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72410
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 €5.85
o 4200 pts.

-8%

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72153
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 €5.85
o 4200 pts.

-8%

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72414
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 €5.85
o 4200 pts.

-8%

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72150
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 €5.85
o 4200 pts.

-8%

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72108
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 €5.85
o 4200 pts.

-8%

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72152
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 €5.85
o 4200 pts.

-8%

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72413
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 €5.85
o 4200 pts.

-8%

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72412
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 €5.85
o 4200 pts.

-8%

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72411
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 €5.85
o 4200 pts.

-8%

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72417
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 €5.85
o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Tally HO!
Código de producto: TLH72-010
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.94 o 5200 pts.