Techmod

Techmod 72108 U.S. Serial & Code Numbers

U.S. Serial & Code Numbers - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72108
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 28.9.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€5.90 o 4200 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteTechmod
Código de artículotch72108
Peso0.02 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:22.11.2006
TagsUS-National-Insignia
Camouflage & markings versions
 • White U.S. Serial & Code Numbers — 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 and 36 inches
Size of decals sheet

180×130mm

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach amerykañskich si³ powietrznych zaczêto stosowaæ po raz pierwszy w 1916 roku, w toku t³umienia tzw. rebelii Pancho Villi w Meksyku. Co ciekawe, przedstawia³y one jedynie czerwon± gwiazdê – ³udz±co podobn± do tych, które pó¼niej stosowano na maszynach sowieckich. Jednak w okresie od maja 1917 r. do lutego 1918 roku, jako insygnia samolotów amerykañskich u¿ywano bia³ej gwiazdy na okr±g³ym niebieskim polu, z czerwonym ko³em po¶rodku. Oznaczenie to powróci³o w 1919 r. i by³o stosowane a¿ do 1942 roku. W maju tego roku insygnia zmieniono poprzez usuniêcie czerwonego ko³a po¶rodku, ze wzglêdu na mo¿liwo¶æ mylenia tego elementu z japoñskimi oznaczeniami samolotów wojskowych. W toku operacji Torch, w listopadzie 1942 r. zastosowano ¿ó³t± obwolutê wokó³ niebieskiego pola bia³ej gwiazdy. Natomiast w lecie 1943 r. bia³a gwiazda na niebieskim polu otrzyma³a bia³e baretki po obu stronach, a od sierpnia 1943 r. a¿ do stycznia 1947 r. –  dodano do baretek niebieskie obwoluty. W styczniu 1947 r. wprowadzono oficjalne oznaczenie samolotów USAF, które obowi±zuje w³a¶ciwie do dnia dzisiejszego (2019 r.) – bia³± gwiazdê na niebieskim tle, z dwoma baretkami w niebieskiej obwolucie z pojedynczym, poziomym czerwonym paskiem na ka¿dej baretce. W latach 80. XX wieku wprowadzono insygnia okre¶lane jako low visibility, czyli takie w których zachowano uk³ad graficzny insygniów, ale malowano je jednolit± bia³±, czarna lub szar± farb±.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: U.S. Serial & Code Numbers
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
martes, 28.9.2021

más de 1 uds.
miércoles, 29.9.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 5.10.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 6.10.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 5.10.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 6.10.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 6.10.2021
-
jueves, 7.10.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 7.10.2021
-
viernes, 8.10.2021

Correo certificado

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 4.10.2021
-
martes, 5.10.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 5.10.2021
-
miércoles, 6.10.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 22.11.2006
Disponibilidad actual: ¡disponible!
 • artículo disponible
 • artículo no disponible
 • artículo disponible a pedido
 • entrega de mercancía
 • no hay
 • 1 unidad
 • 2 unidades
 • 3-5 unidades
 • 6-10 unidades
 • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72410
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72151
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72153
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72414
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72150
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72152
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72118
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72413
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72417
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72412
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72110
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72411
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 4200 pts.