FOXBOT

FOXBOT 72-025 U.S.A.F. North American B-25C/D Mitchell Pin-Up Nose Art and Stencils (Part III)

U.S.A.F. North American B-25C/D Mitchell Pin-Up Nose Art and Stencils (Part III) - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: FOXBOT
Código de producto: FOX-72-025
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 8.3.2021
€14.20 o 9300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteFOXBOT
Código de artículoFOX-72-025
Peso0.02 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:9.7.2020
TagsNorth-American-B-25-Mitchell US-National-Insignia

High Quality Decals - 4 variants of assembly, for U.S.A.F. North American B-25C/D Mitchell Pin-Up Nose Art and Stencils.

Package includes:

 • 2 decal sheets
 • Instruction

Stencils set for one plane.

Recomended for: Airfix, ARK-model, Frog, Heller, Italeri, Testors kits

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach amerykañskich si³ powietrznych zaczêto stosowaæ po raz pierwszy w 1916 roku, w toku t³umienia tzw. rebelii Pancho Villi w Meksyku. Co ciekawe, przedstawia³y one jedynie czerwon± gwiazdê – ³udz±co podobn± do tych, które pó¼niej stosowano na maszynach sowieckich. Jednak w okresie od maja 1917 r. do lutego 1918 roku, jako insygnia samolotów amerykañskich u¿ywano bia³ej gwiazdy na okr±g³ym niebieskim polu, z czerwonym ko³em po¶rodku. Oznaczenie to powróci³o w 1919 r. i by³o stosowane a¿ do 1942 roku. W maju tego roku insygnia zmieniono poprzez usuniêcie czerwonego ko³a po¶rodku, ze wzglêdu na mo¿liwo¶æ mylenia tego elementu z japoñskimi oznaczeniami samolotów wojskowych. W toku operacji Torch, w listopadzie 1942 r. zastosowano ¿ó³t± obwolutê wokó³ niebieskiego pola bia³ej gwiazdy. Natomiast w lecie 1943 r. bia³a gwiazda na niebieskim polu otrzyma³a bia³e baretki po obu stronach, a od sierpnia 1943 r. a¿ do stycznia 1947 r. –  dodano do baretek niebieskie obwoluty. W styczniu 1947 r. wprowadzono oficjalne oznaczenie samolotów USAF, które obowi±zuje w³a¶ciwie do dnia dzisiejszego (2019 r.) – bia³± gwiazdê na niebieskim tle, z dwoma baretkami w niebieskiej obwolucie z pojedynczym, poziomym czerwonym paskiem na ka¿dej baretce. W latach 80. XX wieku wprowadzono insygnia okre¶lane jako low visibility, czyli takie w których zachowano uk³ad graficzny insygniów, ale malowano je jednolit± bia³±, czarna lub szar± farb±.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: U.S.A.F. North American B-25C/D Mitchell Pin-Up Nose Art and Stencils (Part III)
Añadido al catálogo: 9.7.2020
Disponibilidad actual: no disponible
 • artículo disponible
 • artículo no disponible
 • artículo disponible a pedido
 • entrega de mercancía
 • no hay
 • 1 unidad
 • 2 unidades
 • 3-5 unidades
 • 6-10 unidades
 • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: FOXBOT
Código de producto: FOX-72-023
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.20 o 9300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: FOXBOT
Código de producto: FOX-72-026
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.20 o 9300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: FOXBOT
Código de producto: FOX-72-024
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.20 o 9300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-357
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.60 o 6900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-204
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.60 o 6900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-203
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.44 o 6800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-194
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.60 o 10200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-193
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.67 o 8900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-192
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.60 o 6900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-189
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.60 o 6900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-215
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.60 o 6900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-275
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.57 o 7500 pts.