MisterCraft

NEW! MisterCraft D81 UH-1H See Rettung SAR

UH-1H See Rettung SAR - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD81
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: jueves, 23.9.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€5.75 -5% €5.45 o 4100 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteMisterCraft
Código de artículomscD81
Peso0.18 kg
Ean:5903852040819
Escala1:72
Añadido al catálogo:4.8.2021
TagsBell-UH-1

Model plastikowy do sklejania i malowania z kalkomani± dla kilku wersji malowania oraz szczegó³ow±, obrazkow± instrukcjê sk³adania.
Kalkomanie dla wersji: Niemcy, USA, Kanada, Grecja
Zestaw nie zawiera kleju i farb, które nale¿y dokupiæ osobno.

Bell UH-1 Iroquois (nazywany potocznie Huey) to wielozadaniowy ¶mig³owiec produkcji amerykañskiej z okresu Zimnej Wojny oraz czasów wspó³czesnych. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1956 r., a maszyna wesz³a do s³u¿by w 1959 roku. ¦mig³owiec – w wersji UH-1D – ma d³ugo¶æ ca³kowit± rzêdu 17,4 m, a ¶rednica jego wirnika g³ównego wynosi 14,6 metra. Napêd zapewnia pojedynczy silnik Lycoming T-53-L-11 o mocy 1100 KM. Jego prêdko¶æ maksymalna w locie poziomym dochodzi do 220 km/h. ¦mig³owiec posiada uk³ad klasyczny z pojedynczym wirnikiem g³ównym oraz ¶mig³em na belce ogonowej.

Prace nad maszyn± Bell UH-1, nazywan± potocznie Huey, wystartowa³y na pocz±tku lat 50. XX wieku, kiedy to US Army zg³osi³a zapotrzebowanie na nowy ¶mig³owiec transportowy, ewakuacji medycznej (MEDAVAC) oraz wielozadaniowy. Po³o¿ono w niej nacisk na mo¿liwie prost± i klasyczn± konstrukcjê oraz wysok± niezawodno¶æ. ¦mig³owce Bell UH-1 bardzo dobrze spisa³y siê w toku wojny wietnamskiej (1964/1965-1975), gdzie przesz³y swój chrzest bojowy. Ze wzglêdu na ich masowe u¿ycie w tym konflikcie sta³y siê nieomal symbolem tej wojny. W toku produkcji powsta³o bardzo wiele wersji rozwojowych tego ¶mig³owca, w¶ród których mo¿na wskazaæ miêdzy innymi: UH-1 C (wersja dostosowana do zabierania broni strzeleckiej oraz rakiet niekierowanych oraz posiadaj±ca mocniejszy silnik w stosunku do wersji A i B), UH-1 D (podstawowa, transportowa, wersja produkcyjna) czy UH-1H (ulepszona wersja D z mocniejsz± jednostk± napêdow±). Warto dodaæ, ¿e powsta³a równie¿ wersja UH-1Y Venom, ale ze wzglêdu na liczbê modernizacji i udoskonaleñ nale¿y j± raczej postrzegaæ jako oddzielny model ¶mig³owca. ¦mig³owiec Bell UH-1 zyska³ ogromn± popularno¶æ i w ró¿nych wersjach by³ lub jest nadal eksploatowany przez takie kraje jak na przyk³ad: Argentyna, Brazylia, Boliwia, Chile, Gruzja, Japonia, Niemcy czy W³ochy.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: UH-1H See Rettung SAR
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

jueves, 23.9.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
viernes, 1.10.2021
-
lunes, 4.10.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 4.8.2021
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-410
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.45 o 8100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-418
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.88 o 9800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Blue Rider Publishing
Código de producto: BLU-BR815
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.58 o 3200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Montex
Código de producto: MT-SM72171
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.20 o 1600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu72195
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.65 o 5100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: KV Models
Código de producto: KVM-72708
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.07 o 2200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: KV Models
Código de producto: KVM-72270
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.25 o 1600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RES/KIT
Código de producto: RSK-U72-0132
Disponibilidad: a pedido

€4.61 o 3300 pts.

Artículos similares
-5%

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD78
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.75 €5.45
o 4100 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD78s
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.32 €8.85
o 6600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasA11
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.82 o 6200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aeroplast
Código de producto: ARP90012
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.63 o 5400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has00195
Disponibilidad: a pedido

€16.81 o 11900 pts.

-8%

Escala: 1:100
Fabricante: Revell
Código de producto: rev04983
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.29 €8.53
o 6600 pts.

Escala: 1:33
Fabricante: Gomix
Código de producto: GOM-MK-FLM-125
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.01 o 9900 pts.

-8%

Escala: 1:100
Fabricante: Revell
Código de producto: rev64983
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.83 €13.64
o 10500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita1247
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.82 o 9000 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD54
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.75 €5.45
o 4100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12112
Disponibilidad: ¡disponible!

€33.23 o 23400 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD80
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.75 €5.45
o 4100 pts.