Fine Art

Fine Art 546 Uchwyt na 6 przedmiotów

Uchwyt na 6 przedmiotów - Image 1
Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR546
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 28.9.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€9.84 o 6900 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteFine Art
Código de artículoFNR546
Peso0.25 kg
Ean:5903002050095
Añadido al catálogo:4.7.2017
TagsExtra-hands Painting-station

Specjalistyczne narzêdzie dedykowane przede wszystkim do malowania elementów figurek oraz modeli plastikowych. Podstawka narzêdzia jest koloru czarnego i zachowuje siê stabilnie w czasie pracy – zw³aszcza z bardzo ma³ymi i ma³ymi elementami. Ze wzglêdu na raczej niewielkie rozmiary narzêdzia, nie zaleca siê jego stosowania do malowania du¿ych elementów modeli plastikowych. Warto jednak dodaæ, ¿e producent umie¶ci³ na podstawce dwa okr±g³e miejsca idealnie nadaj±ce siê na przyk³ad: do umieszczenia pojemnika z farb±, od³o¿enia pêdzla albo umieszczenia drobnych detali modelarskich, które za chwilê bêd± poddawane malowaniu lub klejeniu. Z kolei ramiona narzêdzia zosta³y wykonane z aluminium, przez co s± lekkie, ale wykazuj± siê dostateczna twardo¶ci±. S± równie¿ montowane w taki sposób, ¿e mo¿na je bez wiêkszych problemów obracaæ. Omawiane narzêdzie nadaje siê bardzo dobrze do realizowania ró¿nych prac malarskich – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z ma³ymi elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: wie¿ami artylerii okrêtowej (zw³aszcza w skali 1:200, 1:350 i 1:700), czê¶ciami podwozia samolotów czy kabiny pilota lub ko³ami podwozia wozów bojowych. Mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek na przyk³ad w skalach 1:35, 1:48 i 1:72 oraz o wielko¶ci 90 mm i 54 mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, oka¿e siê u¿yteczna przy doklejaniu niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego. Bez w±tpienia, prezentowane narzêdzie mo¿e w wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Stojak do malowania, Universal Work Holder albo Uchwyt do malowania ma³ych elementów.


Nie wiesz jaki aerograf wybraæ? Gubisz siê w nieskoñczonej ilo¶ci modeli i nie wiesz na co zwróciæ uwagê? Nie wiesz czym siê ró¿ni aerograf jedno i dwufunkcyjny? Nie mo¿esz siê zdecydowaæ czy zainwestowaæ w kompresor czy poprzestaæ na tañszych butlach ze sprê¿onym gazem?

Przeczytaj nasz poradnik na temat Aerograf i jego zasilanie

Nie wiesz jakie akcesoria kupiæ ¿eby da³o siê wszystko ze sob± po³±czyæ?

Przeczytaj dokument:

Jak wszystko ze sob± po³±czyæ, czyli standardy gwintów stosowane w aerografach

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Uchwyt na 6 przedmiotów
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 2 uds.
martes, 28.9.2021

3 - 22 uds.
miércoles, 29.9.2021

más de 22 uds.
martes, 12.10.2021

GLS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 5.10.2021

3 - 22 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 6.10.2021

más de 22 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 19.10.2021

UPS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 5.10.2021

3 - 22 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 6.10.2021

más de 22 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 19.10.2021

DHL

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 6.10.2021
-
jueves, 7.10.2021

3 - 22 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 7.10.2021
-
viernes, 8.10.2021

más de 22 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 20.10.2021
-
jueves, 21.10.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 4.7.2017
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR549
Disponibilidad: a pedido

€5.65 o 4000 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR664
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.37 o 6600 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR548
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.29 o 6600 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR660
Disponibilidad: ¡disponible!

€111.62 o 78700 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR665
Disponibilidad: ¡disponible!

€104.18 o 73500 pts.

Fabricante: Adler
Código de producto: ADL-AD-7600
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.04 o 7100 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90028
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.53 o 6000 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90029
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.03 o 9900 pts.

Fabricante: Hobby Zone
Código de producto: HBZ-AC1
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.07 o 11300 pts.

Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-3009
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.29 o 15700 pts.

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-GT-68
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.76 o 7600 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90031
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.41 o 3100 pts.