AK-Interactive

AK-Interactive 3009 Universal Work Holder

Universal Work Holder - Image 1
Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-3009
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 18.10.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€22.29 o 15700 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteAK-Interactive
Código de artículoAKI-3009
Peso0.24 kg
Ean:8436535578981
Añadido al catálogo:29.7.2014
TagsPainting-station Painting-Handle

Specjalistyczne narzêdzie modelarskie (tzw. „trzecia rêka”, ang. painting handle) dedykowane przede wszystkim do malowania modeli plastikowych. Jego czê¶ci robocze zosta³y wykonane ze stali oraz stopów aluminium, natomiast r±czka jest drewniana. Warto dodaæ, ¿e narzêdzie jest stosunkowo lekkie, a dziêki odpowiedniemu ukszta³towaniu r±czki dobrze le¿y w d³oni. Sposób u¿ycia prezentowanego narzêdzia jest stosunkowo prosty. Wystarczy rozszerzyæ, za pomoc± ¶ruby znajduj±cej siê z boku narzêdzia, czê¶æ robocz± do po¿±danej szeroko¶ci, a nastêpnie albo umie¶ciæ malowany element tak jak w imadle albo wykorzystaæ niewielkie metalowe bolce do³±czone do zestawu (w sumie jest ich 8). To drugie rozwi±zanie daje mo¿liwo¶æ malowania ca³ego elementu jednorazowo, ale zapewnia nieco gorsz± stabilno¶æ. Warto dodaæ, ¿e maksymalne rozwarcie czê¶ci roboczej to ok. 23-24 mm, natomiast maksymalna szeroko¶æ elementu malowanego z wykorzystaniem metalowych bolców to ok. 60 mm. Bardzo u¿ytecznym rozwi±zaniem jest mo¿liwo¶æ odkrêcenia czê¶ci roboczej od r±czki i umieszczenie jej z pomalowanym modelem lub figurk± w innym miejscu. Prezentowane narzêdzie nadaje siê dobrze do realizowania ró¿nych prac malarskich, zarówno z wykorzystaniem pêdzla, jak i aerografu. Ze wzglêdu na wykorzystane w jego konstrukcji materia³y, konserwacja i czyszczenie nie bêd± sprawia³y wiêkszego problemu. Producent sygnalizuje równie¿ mo¿liwo¶æ wykorzystania omawianej tzw. „trzeciej rêki” do szlifowania, grawerowania lub klejenie elementów modelu, jak równie¿ (przy wykorzystaniu bolców) do zaginania drutu miedzianego albo aluminiowego. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, mo¿n± j± równie¿ wykorzystaæ przy pracach rze¼biarskich z figurkami tworzonymi od podstaw z wykorzystaniem glinki lub innych mas modelarskich. Prezentowane narzêdzie generalnie cechuj± siê niez³± jako¶ci± wykonania oraz ca³kiem dobrym spasowaniem elementów. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z modelami na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700, ale tak¿e przy pracy z figurkami w skalach 1:16 i 1:35 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54mm. Mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do prac z popiersiami. Bez w±tpienia, prezentowane narzêdzie mo¿e w bardzo wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Figure paiting handle with acrylic basement, Uchwyt do Figurek i Modeli albo Mag50 , Magnetic handle with acrylic basement.

Universal Work Holder

A very useful tool perfect for holding small and odd-shaped parts for filing, painting, engraving, sawing, shaping etc. The four steel pins can be placed anywhere around the head and are also useful for bending and forming wire around. Handle can be removed and the head can then be locked in a bench vice. Recommend products: Figure paiting handle with acrylic basement, Uchwyt do Figurek i Modeli and Mag50 , Magnetic handle with acrylic basement.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Universal Work Holder
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 3 uds.
lunes, 18.10.2021

más de 3 uds.
martes, 2.11.2021

GLS

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 25.10.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.11.2021

UPS

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 25.10.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.11.2021

DHL

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 26.10.2021
-
miércoles, 27.10.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.11.2021
-
viernes, 12.11.2021

Correo certificado

1 - 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 22.10.2021
-
lunes, 25.10.2021

más de 3 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 8.11.2021
-
martes, 9.11.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 29.7.2014
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Hobby Zone
Código de producto: HBZ-PG1
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.02 o 15500 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74522
Disponibilidad: ¡disponible!

€24.74 €23.49
o 16600 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR664
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.37 o 6600 pts.

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-GT-68
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.76 o 7600 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR548
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.29 o 6600 pts.

Fabricante: Hobby Zone
Código de producto: HBZ-AC1
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.07 o 11300 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90031
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.41 o 3100 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR660
Disponibilidad: ¡disponible!

€111.62 o 78700 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90028
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.53 o 6000 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90151
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.32 o 8700 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR546
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.84 o 6900 pts.

Fabricante: Adler
Código de producto: ADL-AD-7600
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.04 o 7100 pts.