Trumpeter

NEW! Trumpeter 02885 VH-34D „Marine One”

VH-34D „Marine One” - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru02885
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 10.4.2021
€34.65 o 22600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteTrumpeter
Código de artículotru02885
Peso0.67 kg
Ean:9580208028859
Escala1:48
Añadido al catálogo:2.4.2021
TagsSikorsky-UH-34

Sikorsky UH-34 lub H-34 (inne oznaczenie: S-58) by³ jednosilnikowym ¶mig³owcem wielozadaniowym produkcji amerykañskiej, o konstrukcji metalowej, pó³skorupowej w uk³adzie klasycznym z wirnikiem no¶nym i ¶mig³em ogonowym na belce. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik gwiazdowy Wright R-1820-84 o mocy 1525 KM. Oblot pierwszego prototypu mia³ miejsce w 1954 roku, a produkcja seryjna w USA trwa³a w latach 1954-1970. W Wielkiej Brytanii wytwarzano H-34 w firmie Westland pod nazw± Wessex. Szacuje siê, ¿e powsta³o ok. 2100 egzemplarzy ego ¶mig³owca.

H-34 powsta³ jako bardzo daleko id±ce rozwiniêcie ¶mig³owca Sikorsky UH-19. Przede wszystkim zmieniono gruntownie kszta³t kad³uba, zachowuj±c jednak uk³ad z silnikiem w nosie, przed przedzia³em transportowym. Zmieniono tak¿e silnik oraz wirnik g³ówny. Modyfikacjom poddano tak¿e awionikê. W rezultacie powsta³a maszyna przypominaj±ca zewnêtrznie UH-19, ale dysponuj±ca wiêkszym ud¼wigiem oraz osi±gami. W toku produkcji seryjnej powsta³o bardzo wiele wersji rozwojowych. Wersj± podstawow± by³ H-34A, który by³ maszyn± stricte transportow±. Pó¼niej powsta³a wersja HSS-1 Seabat, stworzona dla US Navy w celu zwalczania okrêtów podwodnych (ZOP). Powsta³a tak¿e specjalna wersja dla Stra¿y Przybrze¿nej USA o oznaczeniu HUS-1G. Sikorsky H-34 okaza³ siê udan± maszyn± , która cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem u odbiorców zagranicznych. Maszyna by³ eksportowana do m.in.: Argentyny, Brazylii, Belgii, Francji, Izraela czy Niemiec. Sikorsky H-34 bra³ udzia³ m.in.: w wojnie w Algierii (1954-1962) oraz wojnie wietnamskiej (1964/1965-1975).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: VH-34D „Marine One”
Añadido al catálogo: 2.4.2021
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:48
Fabricante: New Ware
Código de producto: NWR-AM0733
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.50 o 6200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: New Ware
Código de producto: NWR-AM0732
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.11 o 4600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduFE1134
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.99 o 5600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduFE1133
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.65 o 4100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Montex
Código de producto: MT-SM48407
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.73 o 2400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduBIG49276
Disponibilidad: ¡disponible!

€55.28 o 34300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduEX736
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.99 o 5600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu481038
Disponibilidad: ¡disponible!

€26.54 o 16500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduEX737
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.01 o 7500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu491132
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.30 o 12600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduFE1132
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.99 o 5600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduFE1031
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.65 o 4100 pts.

Artículos similares

Escala: 1:48
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru02886
Disponibilidad: ¡disponible!

€34.65 o 22600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru02881
Disponibilidad: ¡disponible!

€31.96 o 20800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru02883
Disponibilidad: ¡disponible!

€33.04 o 21500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hobby Boss
Código de producto: HBB87215
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.85 o 9000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita2776
Disponibilidad: ¡disponible!

€35.72 o 23300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru02884
Disponibilidad: ¡disponible!

€33.04 o 21500 pts.