Riich.Models

Riich.Models CV35005 Vickers 6-ton light tank ( Poland )

Vickers 6-ton light tank ( Poland ) - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Riich.Models
Código de producto: RII-CV35005
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 22.7.2021
€47.37 -8% €43.40 o 33400 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteRiich.Models
Código de artículoRII-CV35005
Peso0.37 kg
Ean:6953391900494
Escala1:35
Añadido al catálogo:27.9.2017
TagsVickers-Tank
Czo³g Vickers E (Mark E lub Vickers 6-ton) sta³ siê przebojem eksportowym do krajów, gdzie przemys³ zbrojeniowy nie produkowa³ swoich czo³gów. Prototyp powsta³ w 1928 roku. Pierwotnie by³ oferowany armii brytyjskiej, ale ta odrzuci³a go. Czo³g by³ budowany w wersji dwuwie¿owej jako typ A i jednowie¿owej jako typ B. Dla wersji eksportowej przesuniêto wie¿ê z dzia³em 47 mm na lew¹ stronê (co odci¹¿y³o kierowcê) i skrócono œrodkow¹ czêœæ kad³uba. Kraje, które kupowa³y czo³g Vickers E, mog³y te¿ kupiæ licencjê na elementy czo³gu, które by³y wytwarzane w firmie Vickers-Armstrong. Polsce uda³o siê uzyskaæ takie licencje bez specjalnej dop³aty. Czo³g by³ u¿ywany w armiach Afganistanu, Boliwii, Estonii, Finlandii, ZSSR, czy nawet Grecji, Syjamu lub Japonii. Na bazie tej konstrukcji powsta³y: polski czo³g 7TP i sowiecki T-26. Dane techniczne (wersja B): d³ugoœæ (z luf¹): 4,88m, szerokoœæ: 2,41m, wysokoœæ: 2,16m, moc silnika: 80-98KM, zasiêg: 160km, prêdkoœæ maksymalna (po drodze): 35 km/h, uzbrojenie: 1 armata Vickers-Amstrong Mk. E kal. 47 mm, 1 karabin maszynowy Vickers kal. 7,7 mm.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Vickers 6-ton light tank ( Poland )
Añadido al catálogo: 27.9.2017
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35001X
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.27 o 6500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35004
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.86 o 9800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35579
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.30 o 8000 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeS-04
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.45 o 3800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abePP05
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.57 o 4600 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeTCS12
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.18 o 3000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM076
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.21 o 7200 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeS-24
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.45 o 3800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A039
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.57 o 4600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A025
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.76 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A016
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.76 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A015
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.76 o 4800 pts.

Artículos similares
-8%

Escala: 1:35
Fabricante: Riich.Models
Código de producto: RII-CV35A008
Disponibilidad: ¡disponible!

€59.03 €54.07
o 41600 pts.

-8%

Escala: 1:35
Fabricante: Riich.Models
Código de producto: RII-CV35004
Disponibilidad: ¡disponible!

€46.88 €42.91
o 33100 pts.

Escala: 1:25
Fabricante: WAK
Código de producto: WAK04-2014
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.46 o 5300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Extra Model
Código de producto: EAM-044
Disponibilidad: ¡disponible!

€0.56 o 400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir355010
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.69 o 6800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir35304
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.69 o 6800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: First to Fight
Código de producto: FTFPL028
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.94 o 4900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir35303
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.69 o 6800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir355011
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.69 o 6800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: First to Fight
Código de producto: FTFPL029
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.94 o 4900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: UM MT
Código de producto: MT619
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.07 o 4300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: UM MT
Código de producto: MT618
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.22 o 4400 pts.