Admiral

Admiral 7225 Vought F6U-1 Pirate International

Vought F6U-1 Pirate International - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Admiral
Código de producto: ADM7225
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 18.12.2020
€17.54 o 11400 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteAdmiral
Código de artículoADM7225
Peso0.13 kg
Ean:8592013AD7225
Escala1:72
Añadido al catálogo:13.12.2013
TagsVought-F6U-Pirate

Vought F6U-1 Pirate by³ amerykañskim, pok³adowym samolotem my¶liwskim o napêdzie odrzutowym z okresu Zimnej Wojny. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1946 roku. A krótko pó¼niej rozpoczê³a siê produkcja seryjna, która doprowadzi³a do wytworzenia 30 samolotów tego typu. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik turboodrzutowy Westinghouse J34-WE-30A. Samolot osi±ga³ prêdko¶æ maksymaln± rzêdu 960 km/h, a zasiêg maksymalny dochodzi³ do 1880 kilometrów. Uzbrojenie pok³adowe sk³ada³o siê z czterech dzia³ek HS.404 kal. 20 mm.

Vought F6U-1 Pirate powsta³ na zlecenie amerykañskiej marynarki wojennej, która chcia³a pozyskaæ w po³owie lat 40. XX wieku my¶liwiec pok³adowy napêdzany silnikiem odrzutowym. Producent, pracuj±c pod du¿± presj± ze strony zamawiaj±cego, ju¿ w 1946 roku przeprowadzi³ oblot protypu, który jednak wykaza³ wady konstrukcji, szczególnie jej niezadowalaj±ce osi±gi oraz problemy ze stateczno¶ci± boczn± w locie. Pomimo tego, US Navy z³o¿y³o zamówienie na pierwsze partie seryjne, w ramach których powsta³o 30 samolotów, dostarczonych do 1950 roku. Test przeprowadzane w jednostkach US Navy potwierdzi³y fataln± opini± o samolocie. Finalnie F6U nigdy nie osi±gn±³ gotowo¶ci operacyjnej, a gotowe samoloty pos³u¿y³y do szkolenia mechaników i za³óg na ziemi. Jedynym u¿ytkownikiem tych nieudanych samolotów by³a Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Vought F6U-1 Pirate International
Añadido al catálogo: 13.12.2013
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Pavla Models
Código de producto: PVV72090
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.90 o 1200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: KV Models
Código de producto: KVM-72902
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.30 o 2200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Tally HO!
Código de producto: TLHS72-009
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.02 o 2600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu73008
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.94 o 3700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasX72-07
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.37 o 6100 pts.

-8%

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita1246
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.74 €9.85
o 7000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72410
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72108
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72118
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72110
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72412
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72411
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 o 4200 pts.

Artículos similares

Escala: 1:33
Fabricante: Answer
Código de producto: ANS-KH8-2015
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.15 o 6600 pts.