Tamiya

Tamiya 36302 WWII German Luftwaffe Ace Pilot

WWII German Luftwaffe Ace Pilot - Image 1
Escala: 1:16
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam36302
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 14.4.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€11.81 -5% €11.19 o 7300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteTamiya
Código de artículotam36302
Peso0.11 kg
Ean:4950344987269
Escala1:16
Tamaño107 x 26 mm
Añadido al catálogo:30.10.2004
TagsGerman-World-War-II-Air-Force

Luftwaffe to niemieckie si³y powietrzne, które rozpoczêto formowaæ w lutym 1935 roku, na mocy specjalnego rozkazu nazistowskiego dyktatora Niemiec – Adolfa Hitlera. Dowódc± Luftwaffe – od samego jej pocz±tku, w³a¶ciwie a¿ do koñca II wojny ¶wiatowej – by³ Herman Göring. Rozwój ilo¶ciowy niemieckich si³ powietrznych w okresie 1935-1939 by³ b³yskawiczny, a na ich wyposa¿enie wesz³y wówczas maszyny, które de facto s³u¿y³y a¿ do koñca wojny, miêdzy innymi my¶liwiec Me-109, bombowiec nurkuj±cy Ju-87 Stukas czy bombowce ¶rednie takie jak He-111 czy Ju-88. Tak¿e niektórzy niemieccy piloci zdobywali wówczas do¶wiadczenie bojowe s³u¿±c w ramach Legionu Condor w toku wojny domowej w Hiszpanii (1936-1939). Ponadto, Luftwaffe jeszcze przed wojn± by³a ukierunkowana w taki sposób, aby móc jak najskuteczniej wspieraæ dzia³ania wojsk l±dowych. Odbi³o siê to na jej wyposa¿eniu, strukturze oraz organizacji, jak równie¿ na szkoleniu pilotów. Niemieckie si³y powietrze z sukcesami wysz³y z kampanii w Polsce, Norwegii czy we Francji, przy czym w tej ostatniej kampanii Luftwaffe ponios³o stosunkowo du¿e straty – tak w samolotach, jak i w personelu. Natomiast bardzo bolesn± lekcj± by³a Bitwa o Angliê, w toku której odnios³a zdecydowan± pora¿k±, trac±c znacznie wiêcej samolotów, a przede wszystkim dobrze wyszkolonych pilotów ni¿ przeciwnik. Zupe³nie nawiasem mo¿na dodaæ, ¿e w toku tej bitwy jednym z lepszych pilotów my¶liwskich Luftwaffe by³ Adolf Galland. W toku walk na froncie wschodnim (1941-1945) niemieckie si³y powietrzne, zw³aszcza na pocz±tku konfliktu, dominowa³y jako¶ci± samolotów oraz wyszkoleniem za³óg i pilotów, co przek³ada³o siê na horrendalne straty lotnictwa radzieckiego oraz prowadzi³o do fantastycznych wrêcz wyników zestrzeleñ niemieckich asów my¶liwskich, takich jak np. Hermann Graf czy Walter Nowotny. Jednak w latach 1942-1943 szala zwyciêstwa w wojnie powietrznej nad Europ± zaczê³a siê wychylaæ w stronê lotnictwa radzieckiego oraz – przede wszystkim – alianckiego, które dziêki takim maszynom jak najnowsze wersje Spitfire’a czy P-51 Mustang, zadawa³a niemieckiej Luftwaffe coraz wiêksze straty, tak¿e w toku walk nad Niemcami i w toku bombardowañ strategicznych. Nawet d±¿enie Luftwaffe do wykonania skoku jako¶ciowego poprzez wprowadzenie do linii maszyn odrzutowych, takich jak np. Me-262 czy Ar-234 w latach 1944-1945 nie przynios³o efektu, a coraz gorzej wyszkoleni piloci niemieccy, ponosili coraz wy¿sze straty w starciu z maszynami alianckimi. Przyjmuje siê, ¿e od pocz±tku wojny do stycznia 1945 r. straty personelu Luftwaffe wynios³y ok. 140 tys. osób zabitych oraz ok. 155 tys. osób zaginionych.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: WWII German Luftwaffe Ace Pilot
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
miércoles, 14.4.2021

más de 1 uds.
viernes, 16.4.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 21.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 23.4.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 21.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 23.4.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 22.4.2021
-
viernes, 23.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 26.4.2021
-
martes, 27.4.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 30.10.2004
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:16
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM16PE02
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.04 o 12400 pts.

Escala: 1:16
Fabricante: Classy Hobby
Código de producto: CLH16008
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.50 o 12100 pts.

-12%

Escala: 1:16
Fabricante: Aber
Código de producto: abe16001
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.99 €8.78
o 6500 pts.

Artículos similares
-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam89641
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.37 €6.03
o 4000 pts.

-5%

Escala: 1:48
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam32412
Disponibilidad: ¡disponible!

€24.98 €23.72
o 15500 pts.

-12%

Escala: 1:32
Fabricante: ICM
Código de producto: icm32111
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.60 €13.72
o 10200 pts.

-12%

Escala: 1:48
Fabricante: ICM
Código de producto: icmDS4801
Disponibilidad: ¡disponible!

€43.51 €38.14
o 28300 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-F32072
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.63 o 9500 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-F32090
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.63 o 9500 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-F32073
Disponibilidad: ¡disponible!

€26.29 o 17100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Djiti's production
Código de producto: DJI-48004
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.43 o 4800 pts.

-12%

Escala: 1:48
Fabricante: ICM
Código de producto: icm48082
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.06 €9.72
o 7200 pts.

-12%

Escala: 1:48
Fabricante: ICM
Código de producto: icm48805
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.07 €15.90
o 11800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Aerobonus
Código de producto: AEB480097
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.46 o 4900 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Aerobonus
Código de producto: AEB320125
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.41 o 13300 pts.