Yato

Yato 6907 Pêseta zagiêta 115mm

Pêseta zagiêta 115mm - Image 1
Fabricante: Yato
Código de producto: YTO6907
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 10.5.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€4.18 o 2700 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteYato
Código de artículoYTO6907
Peso0.03 kg
Ean:5906083969072
Añadido al catálogo:16.12.2011
TagsAngled-Tweezers

Pêseta (pinceta) modelarska wykonana z dobrej jako¶ci stali nierdzewnej (oznaczenie producenta: Stainless Steel 302), która jest kwasoodporna oraz antymagnetyczna, a jej twardo¶æ w skali Rockwella wynosi 30 HRC. Ca³kowita d³ugo¶æ prezentowanego narzêdzia wynosi 115 mm, natomiast jego koñcówki s± wygiête, zaokr±glone i spiczaste. Nie s± równie¿ ¿³obkowane po wewnêtrznej stronie. Pomimo tego, ¿e ramiona (czê¶æ chwytna) pêsety nie s± profilowane, to jednak jest ona w³a¶ciwie wywa¿ona i dobrze le¿y w d³oni. Pozwala te¿ na ergonomiczn± oraz sprawn± pracê. Generalnie, cechuje siê dobr± jako¶ci± i precyzj± wykonania. Oka¿e siê bardzo przydatna w wielu pracach modelarskich. Przede wszystkim mo¿na j± zastosowaæ do monta¿u niewielkich detali modelarskich, takich jak chocia¿by: elementy podwozia samolotu, maszty okrêtów i statków czy drobne czê¶ci wyposa¿enia zewnêtrznego wozów bojowych. Tak¿e przy ich osadzaniu w zag³êbieniach albo w miejscach ciê¿ko dostêpnych. Oka¿e siê równie¿ przydatna przy monta¿u oporz±dzenia na figurkach – zw³aszcza w skali 1:16 i 1:35 czy o wielko¶ci 90 mm albo 54 mm. Mo¿e te¿ znale¼æ zastosowanie przy nak³adaniu kalkomanii na modele plastikowe, zw³aszcza na etapie wyci±gania kalek z wody albo w czasie ich przenoszenia na powierzchniê modelu. Inne mo¿liwe zastosowanie to zaginanie oraz wyginanie drutu miedzianego albo aluminiowanego z pomoc± takich narzêdzi jak chocia¿by Handle bending tool. Znajdzie tak¿e zastosowanie przy zaginaniu oraz formowaniu elementów fototrawionych na specjalistycznych zaginarkach modelarskich (na przyk³ad: 135 mm long PIRANHA PE Tool albo 300 mm long PIRANHA PE Tool). Oka¿e siê równie¿ bardzo u¿yteczna przy pracy z modelami R/C, jak i w modelarstwie kolejowym oraz drewnianym, tak¿e przy monta¿u olinowania i takielunku na modelach ¿aglowców. Bez w±tpienia mo¿liwo¶ci jej zastosowania s± bardzo szerokie! Powi±zane produkty to na przyk³ad: Precyzyjna pêseta kameleon 12,5cm, Pêseta nierdzewna zakrzywiona #7 albo Pêseta uniwersalna zagiêta

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Pêseta zagiêta 115mm
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

lunes, 10.5.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 17.5.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 17.5.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
martes, 18.5.2021
-
miércoles, 19.5.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
viernes, 14.5.2021
-
lunes, 17.5.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 16.12.2011
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Falcon
Código de producto: FLC906050
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.74 o 3700 pts.

Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-9162
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.60 o 7600 pts.

Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-9161
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.60 o 7600 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90200E
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.16 o 2700 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90075
Disponibilidad: ¡disponible!

€30.08 o 19600 pts.

Fabricante: Falcon
Código de producto: FLC935010
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.13 o 2700 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90076
Disponibilidad: ¡disponible!

€64.47 o 42000 pts.

Fabricante: Adammed
Código de producto: DMM-MA292
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.71 o 9600 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19953
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.25 o 800 pts.

Fabricante: Adammed
Código de producto: DMM-MA290
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.03 o 7800 pts.

Fabricante: Adammed
Código de producto: DMM-PA7A_9
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.27 o 2100 pts.

Fabricante: Adammed
Código de producto: DMM-PA6_9
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.46 o 2300 pts.