Fine Art 600 Zestaw do mieszania farb

Zestaw do mieszania farb - Image 1
Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR600
Disponibilidad actual: a pedido
Fecha prevista de envío: jueves, 20.5.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€5.53 o 3600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteFine Art
Código de artículoFNR600
Peso0.03 kg
Ean:5903002050033
Añadido al catálogo:4.7.2017
TagsPaint-tray Paint-Stirrer

Zestaw do mieszania farb sk³adaj±cy siê z 2 kuwet malarskich z tzw. dzióbkami oraz 2 tzw. mieszade³ek. Kuwety wchodz±ce w sk³ad zestawu s± przeznaczone przede wszystkim do pracy z farbami akrylowymi oraz emaliowymi. Rzecz jasna kuwety mo¿na stosowaæ niezale¿nie od siebie. Producent zaopatrzy³ je w tzw. dzióbki co wydatnie u³atwia przelewanie cieczy.  Prezentowane kuwety nadaj± siê bardzo dobrze do mieszania farb, a w toku prac modelarskich zachowuj± siê stabilnie na stole lub blacie roboczym. Mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do tymczasowego przechowywania na przyk³ad suchych pigmentów albo drobnych elementów modelarskich. Natomiast tzw. mieszade³ka zosta³y wykonane ze stali nierdzewnej, a koñcówka ka¿dego z tych narzêdzi kszta³tem przypomina niewielk± ³y¿eczk±. Warto jednak dodaæ, ¿e ich r±czki s± p³askie i tak¿e mog± okazaæ siê u¿yteczne w pracach modelarskich. Ka¿de z mieszade³ek zosta³o poprawnie wywa¿one, dziêki czemu ca³kiem nie¼le le¿y w d³oni, pomimo braku wyprofilowania czy powlekania r±czki (czê¶ci chwytnej). Bez w±tpienia, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do innych prac modelarskich, ani¿eli mieszanie farb. Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ w pierwszej kolejno¶ci mo¿liwo¶æ  nak³adaniu bardzo ma³ych ilo¶ci mas modelarskich na powierzchnie dioram. Znajd± tak¿e z powodzeniem zastosowanie przy przesypywaniu albo nanoszeniu na model lub dioramê materia³ów sypkich – na przyk³ad suchych pigmentów. Warto dodaæ, ¿e sp³aszczona koñcówka oka¿e siê u¿yteczna przy rozgniataniu grudek pigmentu w farbie. Rzecz jasna wy¿ej wskazane to jedynie przyk³ady mo¿liwo¶ci zastosowania tych wysoce u¿ytecznych narzêdzi modelarskich! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Zestaw do mieszania farb, Pallete Droper Stirrer albo Mr. Mix II

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Zestaw do mieszania farb
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

jueves, 20.5.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
jueves, 27.5.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
jueves, 27.5.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
viernes, 28.5.2021
-
lunes, 31.5.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 26.5.2021
-
jueves, 27.5.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 4.7.2017
Disponibilidad actual: a pedido
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR602
Disponibilidad: a pedido

€4.37 o 2900 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90302
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.11 o 4600 pts.

Artículos similares

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR601
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.38 o 1600 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR603
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.11 o 2000 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR602
Disponibilidad: a pedido

€4.37 o 2900 pts.

Fabricante: Adler
Código de producto: ADL-AD-7613
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.18 o 2700 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90018
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.11 o 4600 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87195
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.35 €5.07
o 3300 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74017
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.89 €5.58
o 3700 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALHS121
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.20 o 1400 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90014
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.16 o 2700 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90019
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.96 o 3900 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90025
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.77 o 3100 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ18413
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.95 o 1900 pts.