Adammed

Adammed MA287 Zestaw pilników stalowych 6 szt

Zestaw pilników stalowych 6 szt - Image 1
Fabricante: Adammed
Código de producto: DMM-MA287
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: viernes, 30.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€12.07 o 8500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteAdammed
Código de artículoDMM-MA287
Peso0.04 kg
Añadido al catálogo:1.10.2014
TagsPilnik Modelling-Files-Set

Zestaw 6 pilników modelarskich (tzw. iglaków) wykonanych z dobrej gatunkowo stali narzêdziowej, z których ka¿dy ma 140 mm d³ugo¶ci ca³kowitej. Prezentowane narzêdzia modelarskie maj± ró¿ne przekroje, w tym miêdzy innymi: p³aski, okr±g³y czy trójk±tny. Cechuj± siê bardzo precyzyjnym wykonaniem naciêæ, dziêki czemu pozwalaj± na bardziej wydajn± pracê. Prezentowane pilniki mo¿na wykorzystaæ przede wszystkim do obróbki miêkkich tworzyw sztucznych (np. polistyrenu). Z pewnymi zastrze¿eniami oraz przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci oka¿± siê przydatne tak¿e przy obróbce wyschniêtej masy szpachlowej czy innych mas modelarskich, jak równie¿ miêkkich gatunków drewna (np. balsy). Ze wzglêdu na swoje niewielkie rozmiary bêd± szczególnie u¿yteczne przy obróbce mniejszych powierzchni, jak i detali modelarskich. Oka¿± siê tak¿e przydatne przy obróbce figurek. Z powodzeniem mo¿na je wykorzystaæ przy pracy chocia¿by z modelami samolotów w skali 1:72 i 1:144, wozów bojowych w skali 1:35 i 1:48 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Pilnik o przekroju okr±g³ym pozwala na szlifowanie zaokr±glonych powierzchni, jak równie¿ umo¿liwia powiêkszanie otworów o takim kszta³cie, na przyk³ad wlotów powietrza do silnika w modelach samolotów. Prezentowany zestaw pilników zosta³ umieszczony w zamykanym ¿ó³tym etui, które u³atwia ich przechowywanie oraz ewentualny transport. Mo¿na go z powodzeniem u¿yæ w modelarstwie plastikowym, jak równie¿ przy konstruowaniu dioram. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Zestaw pilników ryflowych 6 szt, File Set (Standard Type) Trytool Series albo Pilniki iglaki (10 szt)

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Zestaw pilników stalowych 6 szt
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
viernes, 30.7.2021

más de 1 uds.
martes, 3.8.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 6.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 6.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 9.8.2021
-
martes, 10.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 11.8.2021
-
jueves, 12.8.2021

Correo certificado

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 5.8.2021
-
viernes, 6.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 9.8.2021
-
martes, 10.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envío



Si el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 1.10.2014
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55609
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.91 o 4900 pts.

Artículos similares

Fabricante: Adammed
Código de producto: DMM-MA284
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.70 o 13200 pts.

Fabricante: Adammed
Código de producto: DMM-MA288
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.35 o 8700 pts.

Fabricante: Italeri
Código de producto: ita50820
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.96 o 7000 pts.

Fabricante: Border Model
Código de producto: BOR-BD0039
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.23 o 10000 pts.

-8%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74104
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.13 €6.53
o 4800 pts.

Fabricante: Revell
Código de producto: rev39077
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.10 o 5700 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ18574
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.33 o 3100 pts.

Fabricante: Yato
Código de producto: YTO6163
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.27 o 6500 pts.

Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasTT02
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.02 o 11300 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55608
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.83 o 10500 pts.

Fabricante: Dudu¶
Código de producto: DUD03
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.84 o 6900 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc70001
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.82 o 13300 pts.