Harder & Steenbeck

Harder & Steenbeck 124910 Zestaw uszczelek do Colani

Zestaw uszczelek do Colani - Image 1
Fabricante: Harder & Steenbeck
Código de producto: HAR124910
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: jueves, 19.5.2022
€16.58 o 11600 pts.

Incluido 21% de iva
al enviar al país: SPAIN
Para cambiar el país haga clic aquí

Información básica

FabricanteHarder & Steenbeck
Código de artículoHAR124910
Añadido al catálogo:28.9.2021
TagsHarder-seals

Zestaw 12 zapasowych uszczelek (w tym tzw. o-ringów) wyprodukowanych przez niemieck± firmê Harder & Steenbeck. S± one dedykowane do wykorzystania z aerografami z serii Colani.

Czê¶æ spo¶ród uszczelek wchodz±cych w sk³ad omawianego zestawu zosta³o wykonanych z wysokiej jako¶ci tworzywa sztucznego PTFE (teflon), co powoduje, ¿e wykazuj± siê ponadprzeciêtn± odporno¶ci± chemiczn±, zdolno¶ci± do pracy w bardzo szerokim zakresie temperatur (zarówno dodatnich, jak i ujemnych), wysok± odporno¶ci± na promieniowanie UV, jak równie¿ nisk± absorpcj± (ch³onno¶ci±) wody. Warto równie¿ podkre¶liæ ich minimalny tzw. wspó³czynnik tarcia, stosunkowo nisk± mas± w³asn±, a co wiêcej jedynie w marginalnym stopniu przylegaj± do nich jakiekolwiek zabrudzenia czy zanieczyszczenia. Ta ostatnia cecha sprawia, ¿e s± bardzo ³atwe w czyszczeniu. Pozosta³e czê¶ci zapasowe tworz±ce omawiany zestaw to pier¶cienie uszczelniaj±ce o przekroju ko³owym (tzw. o-ringi), dzia³aj±ce samoczynnie i dwustronnie, które wykonano z wysokiej jako¶ci materia³ów elastomerowych.

Natomiast wszystkie prezentowane uszczelki wykazuj± siê wysok± precyzj±, dok³adno¶ci± oraz staranno¶ci± wykonania. Cechy te s± gwarantowane nie tylko poprzez zastosowanie w toku produkcji nowoczesnych urz±dzeñ, ale równie¿ dziêki stosowaniu bardzo rygorystycznego procesu kontroli jako¶ci – zarówno produktu finalnego, jak i na poszczególnych etapach jego wytwarzania. Co wiêcej, cechuj± siê one ¶wietnym spasowaniem i kompatybilno¶ci± z odpowiednimi elementami aerografów, którym s± dedykowane.

Omawiane czê¶ci zapasowe zosta³y wyprodukowane na terenie Niemiec, przez firmê, której korzenie siêgaj± 1928 r., a wytwarzanie aerografów oraz niezbêdnych akcesoriów do nich rozpoczê³a na pocz±tku lat 50. XX wieku. Produkty powi±zane to chocia¿by: Zestaw uszczelek, Zestaw uszczelek Evolution CR Plus albo Zestaw uszczelek Infinity CR plus.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Zestaw uszczelek do Colani
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

jueves, 19.5.2022

GLS


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 25.5.2022
-
jueves, 26.5.2022

DHL


Tiempo previsto de entrega:
martes, 24.5.2022
-
jueves, 26.5.2022

Fedex Economy


Tiempo previsto de entrega:
martes, 24.5.2022
-
viernes, 27.5.2022

Fedex International Priority


Tiempo previsto de entrega:
viernes, 20.5.2022
-
martes, 24.5.2022

UPS


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 25.5.2022
-
jueves, 26.5.2022

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 28.9.2021
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Harder & Steenbeck
Código de producto: HAR123220
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.82 o 2700 pts.

Fabricante: Harder & Steenbeck
Código de producto: HAR126910
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.70 o 7500 pts.

Fabricante: Harder & Steenbeck
Código de producto: HAR126911
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.33 o 10000 pts.

Fabricante: Harder & Steenbeck
Código de producto: HAR123180
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.50 o 5200 pts.

Fabricante: Harder & Steenbeck
Código de producto: HAR123450
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 5100 pts.

Fabricante: Harder & Steenbeck
Código de producto: HAR123910
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.70 o 7500 pts.

Fabricante: Harder & Steenbeck
Código de producto: HAR123911
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.33 o 10000 pts.