FPW Model

NEW! FPW Model 72502 ¯o³nierz Waffen-SS (Wartownik), ubiór zimowy

¯o³nierz Waffen-SS (Wartownik), ubiór zimowy - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: FPW Model
Código de producto: FPW-72502
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 3.3.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€4.40 o 2900 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteFPW Model
Código de artículoFPW-72502
Peso0.01 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:3.2.2021
TagsGerman-World-War-II-Waffen-SS

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Pierwsz± jednostk± paramilitarn±, która mia³a w nazwie skrót SS (niem. Schutz Staffel) by³a osobista ochrona dyktatora III Rzeszy o nazwie Leibstandarte Adolf Hitler, która zosta³a oficjalnie sformowana w 1933 roku. Od 1934 r. SS by³ formacj± niezale¿n±, na której czele sta³ Heinrich Himmler. Z czasem sformowano dalsze jednostki SS, miêdzy innymi SS-Totenkopfverbände oraz SS-Verfügungstruppe. Warto dodaæ, ¿e ta ostatnia by³a szkolona podobnie do regularnych jednostek piechoty Wehrmachtu. Na stosunkowo niewielk± skalê jednostek SS u¿yto bojowo w czasie walk w Polsce w 1939 r. oraz w kampanii francuskiej w 1940 roku. Pierwsze jednostki przeznaczone od pocz±tku do walk na froncie utworzono w po³owie 1940 r. nadaj±c im okre¶lenie Waffen SS. Pocz±tkowo werbunek do nich by³ ochotniczy, przeprowadzany tak¿e w¶ród ludno¶ci nie-niemieckiej, ale z czasem zaczêto stosowaæ obowi±zkowy pobór. W ramach Waffen-SS sformowano wiele dywizji o ró¿nej warto¶ci bojowej. Niemniej kilka z nich (np. 1 Dywizjê Pancern± SS LAH, 2 Dywizjê Pancern± SS Das Reich czy 12 Dywizjê Pancern± SS Hitlerjugend) mo¿na uznaæ za jednostki elitarne, o bardzo wysokiej warto¶ci bojowej i czêsto wyposa¿one w najlepszy dostêpny sprzêt. Swe niema³e walory wykaza³y nie tylko na froncie wschodnim (1941-1945), zw³aszcza w toku walk pod Charkowem w 1943 r., ale te¿ w toku bojów we Francji w 1944 roku. Inna sprawa, ¿e jako¶æ kadry dowódczej tych jednostek by³a w niejednym przypadku dyskusyjna, a wielu ¿o³nierzy Waffen-SS dopu¶ci³o siê w toku II wojny ¶wiatowej zbrodni wojennych.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: ¯o³nierz Waffen-SS (Wartownik), ubiór zimowy
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

miércoles, 3.3.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.3.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.3.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
jueves, 11.3.2021
-
viernes, 12.3.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.3.2021
-
miércoles, 10.3.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 3.2.2021
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-D72060
Disponibilidad: a pedido

€18.88 o 12300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Pavla Models
Código de producto: PVM72010
Disponibilidad: a pedido

€1.93 o 1300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMMV057
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.13 o 8600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aber
Código de producto: abe72A13
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.11 o 4600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMB72018
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.86 o 2500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMB72039
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.69 o 3100 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita6068
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.14 o 7300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: D-DAY miniature studio
Código de producto: DDA-72001
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.88 o 11700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: D-DAY miniature studio
Código de producto: DDA-72003
Disponibilidad: a pedido

€17.88 o 11700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: The Bodi Miniatures
Código de producto: TBM-35138
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.56 o 8800 pts.

Escala: 1:16
Fabricante: Dragon
Código de producto: dra1602
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.65 o 8200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Corpus
Código de producto: CRP-35028
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.26 o 8600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Corpus
Código de producto: CRP-35020
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.26 o 8600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: The Bodi Miniatures
Código de producto: TBM-35080
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.04 o 9200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35036
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.24 o 11200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-035
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.43 o 16600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-067
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.95 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-106
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.02 o 15000 pts.