FPW Model

FPW Model 72502 ¯o³nierz Waffen-SS (Wartownik), ubiór zimowy

¯o³nierz Waffen-SS (Wartownik), ubiór zimowy - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: FPW Model
Código de producto: FPW-72502
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 10.3.2021
€4.40 o 2900 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteFPW Model
Código de artículoFPW-72502
Peso0.01 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:3.2.2021
TagsGerman-World-War-II-Waffen-SS

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Pierwsz± jednostk± paramilitarn±, która mia³a w nazwie skrót SS (niem. Schutz Staffel) by³a osobista ochrona dyktatora III Rzeszy o nazwie Leibstandarte Adolf Hitler, która zosta³a oficjalnie sformowana w 1933 roku. Od 1934 r. SS by³ formacj± niezale¿n±, na której czele sta³ Heinrich Himmler. Z czasem sformowano dalsze jednostki SS, miêdzy innymi SS-Totenkopfverbände oraz SS-Verfügungstruppe. Warto dodaæ, ¿e ta ostatnia by³a szkolona podobnie do regularnych jednostek piechoty Wehrmachtu. Na stosunkowo niewielk± skalê jednostek SS u¿yto bojowo w czasie walk w Polsce w 1939 r. oraz w kampanii francuskiej w 1940 roku. Pierwsze jednostki przeznaczone od pocz±tku do walk na froncie utworzono w po³owie 1940 r. nadaj±c im okre¶lenie Waffen SS. Pocz±tkowo werbunek do nich by³ ochotniczy, przeprowadzany tak¿e w¶ród ludno¶ci nie-niemieckiej, ale z czasem zaczêto stosowaæ obowi±zkowy pobór. W ramach Waffen-SS sformowano wiele dywizji o ró¿nej warto¶ci bojowej. Niemniej kilka z nich (np. 1 Dywizjê Pancern± SS LAH, 2 Dywizjê Pancern± SS Das Reich czy 12 Dywizjê Pancern± SS Hitlerjugend) mo¿na uznaæ za jednostki elitarne, o bardzo wysokiej warto¶ci bojowej i czêsto wyposa¿one w najlepszy dostêpny sprzêt. Swe niema³e walory wykaza³y nie tylko na froncie wschodnim (1941-1945), zw³aszcza w toku walk pod Charkowem w 1943 r., ale te¿ w toku bojów we Francji w 1944 roku. Inna sprawa, ¿e jako¶æ kadry dowódczej tych jednostek by³a w niejednym przypadku dyskusyjna, a wielu ¿o³nierzy Waffen-SS dopu¶ci³o siê w toku II wojny ¶wiatowej zbrodni wojennych.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: ¯o³nierz Waffen-SS (Wartownik), ubiór zimowy
Añadido al catálogo: 3.2.2021
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-D72060
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.88 o 12300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Pavla Models
Código de producto: PVM72010
Disponibilidad: a pedido

€1.93 o 1300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMMV057
Disponibilidad: a pedido

€13.13 o 8600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aber
Código de producto: abe72A13
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.11 o 4600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMB72018
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.86 o 2500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMB72039
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.69 o 3100 pts.

Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: D-DAY miniature studio
Código de producto: DDA-35160
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.07 o 12400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: SOGA Miniatures
Código de producto: SOG-35105
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.93 o 12300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: SOGA Miniatures
Código de producto: SOG-3596
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.93 o 12300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: SOGA Miniatures
Código de producto: SOG-3591
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.93 o 12300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: SOGA Miniatures
Código de producto: SOG-35103
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.93 o 12300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: SOGA Miniatures
Código de producto: SOG-35102
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.93 o 12300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: SOGA Miniatures
Código de producto: SOG-35101
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.93 o 12300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: SOGA Miniatures
Código de producto: SOG-3592
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.93 o 12300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: SOGA Miniatures
Código de producto: SOG-3593
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.93 o 12300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: SOGA Miniatures
Código de producto: SOG-3594
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.93 o 12300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: SOGA Miniatures
Código de producto: SOG-3595
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.93 o 12300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: SOGA Miniatures
Código de producto: SOG-35107
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.93 o 12300 pts.