Colibri Decals 72099 Т-34/76 mod 1942. Battles for Stalingrad. Part 1.

Т-34/76 mod 1942. Battles for Stalingrad. Part 1. - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Colibri Decals
Código de producto: COL-72099
Disponibilidad actual: a pedido
Fecha prevista de envío: martes, 25.5.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€8.43 o 5500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteColibri Decals
Código de artículoCOL-72099
Escala1:72
Añadido al catálogo:4.2.2021
TagsT-34 Battle-of-Stalingrad-1942-1943

Bitwa pod Stalingradem jest do¶æ powszechnie uznawana za najkrwawsz±, pojedyncz± bitwê II wojnie ¶wiatowej. Zosta³a stoczona pomiêdzy Armi± Czerwon±, a wojskami pañstw Osi – zw³aszcza Wehrmachtem – na froncie wschodnim w okresie od sierpnia 1942 r. do lutego 1943 roku. Dosz³o do niej w wyniku realizacji przez Wehrmacht planu o kryptonimie Fall Blau, który mia³ na celu opanowanie po³udniowych obszarów ZSRR, doj¶cie do Kaukazu oraz zajêcia pól ropono¶nych Majkopu czy Baku. Jednak w toku realizowania tego planu, w wyniku miêdzy innymi interwencji Adolfa Hitlera, jednym z g³ównych celów operacji sta³o siê zajêcie miasta Stalingrad. Decyzja ta okaza³a siê dla nazistowskich Niemiec jedn± z najgorszych w dziejach II wojny ¶wiatowej. Batalia stalingradzka przerodzi³a siê bowiem w koszmarnie krwawe i bardzo ciê¿kie walki miejskie, w czasie których walczono o ka¿dy dom czy ulicê, a linia frontu przebiega³a nierzadko przez pokoje czy klatki schodowe w blokach mieszkalnych! Finalnie, w jej wyniku Wehrmacht poniós³ wielk± klêskê, a do radzieckiej niewoli dosta³a siê ca³± 6. Armia wraz z feldmarsza³kiem Friedrichem Paulusem. Szacuje siê, ¿e w to ca³ej bitwy stalingradzkiej, wojska pañstw Osi straci³y ok. 850.000 ¿o³nierzy – zabitych, rannych i wziêtych do niewoli. Bitwa pod Stalingradem oznacza³a równie¿ zwrot w wojnie na froncie wschodnim, która zaczê³a od tego momentu przybieraæ obrót korzystny dla ZSRR.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Т-34/76 mod 1942. Battles for Stalingrad. Part 1.
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
martes, 25.5.2021

más de 1 uds.
martes, 17.8.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 1.6.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 24.8.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 1.6.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 24.8.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 2.6.2021
-
jueves, 3.6.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 25.8.2021
-
jueves, 26.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 4.2.2021
Disponibilidad actual: a pedido
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Colibri Decals
Código de producto: COL-72100
Disponibilidad: a pedido

€8.43 o 5500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Colibri Decals
Código de producto: COL-35054
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.64 o 5600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Colibri Decals
Código de producto: COL-35053
Disponibilidad: a pedido

€8.64 o 5600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-35-C1184
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.62 o 5600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-D35113
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.59 o 14700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF35236
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.86 o 8400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-72-A1031
Disponibilidad: ¡disponible!

€8 o 5200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-48-B1010
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.76 o 4400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-35-894
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.62 o 5600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-35-850
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.76 o 4400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Aber
Código de producto: abe48L-04
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.08 o 2700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Colibri Decals
Código de producto: COL-35002
Disponibilidad: a pedido

€8.64 o 5600 pts.